Kunderne tilfredse med med den værste service, Varefakta har givet

Vi synes selv, at vi aldrig har givet en dårligere service end i løbet af de seneste år.

Af Ib Keld Jensen

Har man ikke ligesom hørt det før? En virksomhed foretager en tilfredshedsundersøgelse blandt sine kunder. Og bagefter erklærer direktøren sig tilfreds med resultatet.

Og sådan er situationen faktisk også for Varefaktas tilfredshedsundersøgelse og for Varefaktas direktør. Alligevel er der et meget væsentligt men, for som direktør Helga Møller siger, så gik det helt anderledes end vi kunne have frygtet.

”Ved udgangen af 2014 trådte den ny fødevareforordning i kraft, og det betød at fødevarekontoret og konsulenterne var presset helt ud over det sædvanlige med en arbejdspukkel, vi ikke tidligere har set i det omfang.

Det betød, at kunderne måtte vente betydeligt længere på, at få deres varer gennem systemet end de har været vant til. Det er ikke en service vi har været stolte af.

I tilfredshedsundersøgelsen er det netop primært fødevarekunder (68 pct.), som har svaret og 82 pct. har benyttet sig af Varefaktas rådgivning eller ydelser inden for det sidste år.

Af de adspurgte erklærer 87 procent sig tilfredse (52 pct.) eller meget tilfredse (35 pct.) med det daglige samarbejde. 3 pct. erklærer sig utilfredse. En tilsvarende tendens gør sig gældende i forhold til om Varefaktas service lever op til forventningerne. Det vurderer 72 procent at servicen gør i høj grad (52 procent) eller i meget høj grad (20 pct.) 17 procent ved ikke og 10 procent svarer i mindre grad, mens 2 procent oplever at servicen slet ikke lever op til forventningerne.

Varefaktas deklarationer skal efterleve en til tider lidt firkantet lovgivning, og det kan opleves lidt ufleksibelt at insistere på at overholde et lovkrav, som i visse tilfælde kan synes ubetydeligt. Det smitter dog ikke tydeligt af i undersøgelsen. 73 procent oplever konsulenterne som fleksible (48 procent) eller meget fleksible (25 procent). 15 procent svarer ved ikke, mens 10 procent oplever mindre fleksible og 2 procent finder Varefaktas konsulenter meget ufleksible.

Og generelt er kunderne (75 procent) tilfredse med sagsbehandlingstiden, 18 procent er hverken eller og kun en enkelt procent finder sagsbehandlingstiden meget utilfredsstillende.

Kunderne er desuden særdeles tilfredse med kommunikationen og med information om nye love og regler.

2015.04.17

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Name *