Forbrugerne bliver snydt til at tro kødet er dansk

Fødevarelovgivningen bliver ikke håndhævet tilstrækkeligt skrapt.

Jon Fuglsang, lektor, Professionshøjskolen Metropol:  

1. Bliver forbrugerne efter din opfattelse beskyttet godt nok mod vildledning?

Nej, der ikke fokus nok på at beskytte forbrugerne. Ingen vil tage ansvaret for at sikre lette gennemskuelige informationer, og det gælder både industrien og NGO’er.

Først og fremmest skal vi have begrænset antallet af mærker, og så skal vi være bedre til at håndhæve den eksisterende lovgivning.

2. Er der særlige områder, eller har du konkrete eksempler på, hvor der efter din opfattelse bør sættes ekstra ind?

Et område kunne for eksempel være den vildledning, der finder sted, når producenterne forsøger at snyde forbrugerne til at tro, at en fødevare er dansk produceret. Mange forbrugere vil gerne have danske lokale fødevarer og samtidig vil producenterne gerne outsource deres produktion. Det kan være dansk svinekød, der er slagtet i Tyskland, hvor man ikke har tilstrækkelig transparens og slipper afsted med procesanvisninger, der efterlader forbrugeren i den tro, at kødet er dansk, og dyrene dermed har undgået en lang transport. Man kan også sminke produktet med et dansk klingende navn. Forleden så jeg en Venø steak, som ikke var dansk, men produceret i Tyskland.

3. Har du forslag til, hvordan det kan sikres, at forbrugerne ikke bliver vildledt?

Der er alt for mange mærker, 60 forskellige alene på fødevarer og ethvert produkt kan opnå adskillige mærker uanset kvalitet. Nestlé har for eksempel lavet deres eget fuldkornsmærke. Der bør være en skærpet kontrol, og området burde prioriteres langt højere politisk. Mærkerne har udkonkurreret og ophævet sig selv, fordi der er så mange. Hvis de skal genskabe tidligere tiders autoritet, er der brug for at indsnævre feltet.

Og så skal man altså ikke kunne have sine egne anprisningsmærker.

4. Kan du se Varefakta have en rolle hér?

Ja, det vil jeg i den grad mene. Der er stærkt behov for at præcisere gældende standard for god skik inden for markedsføring og for at sikre den almindeligt oplyste forbruger en emballage, man har mulighed for at læse og forstå. I en tid hvor vi bliver oversvømmet af labels fra udlandet, er der brug for en høj dansk standard.