Kødartskontrol viste fejl i hvert fjerde tilfælde

I fire ud af 17 prøver påviste Varefakta spor af andre kødarter end det deklarerede. Det svarer til knapt 24 procent.

Spor af svinekød i en pakke saltkød og spor af kylling i en partypølse, som rettelig kun burde bestå af svinekød.
Det er nogle af de konkrete resultater af den stikprøvekontrol, som Varefakta indførte i kølvandet på hestekødsskandalen i 2013.

Fire af de 17 prøver viste spor af andre kødarter, end deklarationen lovede. Imidlertid er der på ingen måde tale om en ny hestekødsskandale, idet afvigelserne var uhyre små og i alle tilfælde mindre end 1 procent. Uregelmæssighederne kan forklares med manglende omhyggelighed, fremgår det af kommentarerne fra producenter, som først har skåret pålæg med en anden dyreart og dermed har efterladt spor på pålægsmaskinen.

”Forbrugerne må og skal kunne regne med, at når der står oksekød i deklarationen, så er det oksekød og kun oksekød, der er i pakken. Selvom afvigelserne er små, så understreger resultatet, at der er behov for uvildig stikprøvekontrol,” siger direktør Helga Møller, Varefakta.
Den beskedne afvigelse rummer med andre ord ikke mistanke om bevidst snyd.

Producenterne har efterfølgende lovet, at de vil ændre procedurer og gøre bedre rent mellem produktionerne.

De fire varer med spor af andet kød:
Saltkød  – Påvist indhold af kvæg (60-100 %) samt svin (<1 %).
Røget filet – Påvist indhold af svin (60-100 %) samt kvæg (<1 %).
Partypølser – Påvist indhold af svin (60-100 %) samt kylling (<1 %).
Kyllingefrikadeller – Påvist indhold af kylling (60-100 %) samt kvæg (<1 %).