Varefakta er rykket ind på den store internationale scene

Ens lovgivning tolkes helt forskelligt i EU’s medlemslande. Det er en af de konkrete erfaringer Varefakta har gjort efter tilbundsgående faglige samtaler med ny britisk samarbejdspartner i London.  Samarbejdet betyder, at Varefakta nu er i stand til at formidle deklarationer til 70 lande.  
Af Ib Keld Jensen 

Der kan være stor forskel på, hvordan EU-lovgivning på mærkningsområdet tolkes i forskellige medlemslande. Det står skrevet med flammeskrift efter et team af fødevarekonsulenter fra Varefakta var i London for at føre faglige samtaler med kollegaer fra en ny britisk samarbejdspartner.

På forhånd havde Varefaktas konsulenter været på indkøb i britiske fødevarebutikker.

”Vi købte bl.a. produkter, hvor vi var uenige om angivelsen af sammensatte ingredienser, og varer som vi mente indeholdtulovlige sundhedsanprisninger,” fortæller fødevarekonsulent Louise Vesterby, der sammen med kollegerne Isabell Bøgh Kristiansen og Kirsten Träger deltog i samtalerne.

”Varerne gav anledning til en diskussion af forskellige landes tolkning af den samme EU-lovgivning, og der viser sig at være store forskelle på, hvordan man tolker specifikke områder,” siger Louise Vesterby.

Ved mødet deltog også en phd-studerende, som netop er i gang med en phd-afhandling om de forskellige tolkninger.
”Og hun kunne bekræfte, at der er store forskelle i de enkelte landes tolkninger af lovgivningen,” fortæller Isabell Bøgh Kristensen.

 

Vurderer risiko for tilbagetrækning

Varefakta har i mange år formidlet mærkning til udlandet, blandt andet Sverige og Norge, men det relativt nye samarbejde er et stort skridt ud i en endnu større verden.

Den britiske samarbejdspartner, som Varefakta af konkurrencemæssige hensyn ikke kan oplyse navnet på, har lokalansatte specialister tilknyttet, som hver især har enkeltlande som deres primærområder. Det sætter virksomheden i stand til at levere rådgivning og deklarationer til 70 lande.

De faglige erfaringsudvekslinger gav også indblik i de to virksomheders forskellige arbejdsgange.  For eksempel risikovurderer briterne, om de enkelte varer er i fare for at blive trukket tilbage ved at tildele produkterne en rød, gul og grøn farvekode.

”Det er jo en ganske anden tilgang, fordi vi jo netop ser os selv som garanter for, at produkter med Varefakta ikke trækkes tilbage, fordi vi sørger for at alle regler er overholdt,” fortæller Louise Vesterby.

Det kommer til udtryk ved, at Varefakta fjerner logoet fra varer, hvor producenten ikke vil følge de anvisninger, Varefakta giver til opfyldelse af loven.
”På det faglige plan var det ualmindeligt spændende at møde kolleger, der forstår, hvad vi laver og har lige så stor viden om EU fødevarelovgivning, som vi, men alligevel på visse områder, arbejder ganske anderledes,” siger Louise Vesterby.

Hos Varefaktra oplever vi i vores daglige arbejde, at der er forskelle på tolkningerne af de fælles EU mærkningsregler. Vi arbejder med producenter fra hele EU, og forskelle i tolkning af EU lovgivning giver mange daglige diskussioner.

Vi skal forholde os til den danske fortolkning af lovgivningen, når vi deklarerer fødevarer til det danske marked. Når denne ikke stemmer overens med f.eks. Italiens eller Hollands tolkning af samme lovgivning, kan vi komme ud for, at der f.eks. på multinationale produkter skal være forskellig opbygning af en ingrediensliste. Selv inden for Skandinavien er der forskelle i tolkning af lovgivningen.