10 år siden

Børn overhører røgalarmer

2008.06.27
Ny viden: International forskning viser, at børn op til 16 år typisk ikke bliver vækket af en røgalarm.

Mange børn op til 16 år sover videre, når røgalarmen går i gang. Det er dokumenteret i udenlandske videnskabelige afhandlinger, og det har fået de amerikanske sikkerhedsmyndigheder til at gøre opmærksom på fænomenet.
Børnene registrerer lydene, men sorterer dem fra som irrelevante, og vågner derfor ikke.
I mange danske hjem sover børn og forældre i hver sin afdeling af boligen. Det betyder, at forældrene ikke altid vil kunne høre, hvis alarmen går i gang i børneafsnittet. Hvis børnene sover på første sal og forældrene i stuen, kan der være situationer, hvor forældrene ikke kan høre, at alarmen går hos børnene.

”Det er ny viden for os, og når vi forhører os hos relevante myndigheder, er der heller ingen, der er opmærksomme på problemet. Eftersom vi godkender de fleste røgalarmer herhjemme, føler vi os forpligtet til at rykke ud med den viden vi har, når den har en karakter som denne,” siger Helga Møller, der er direktør i Dansk Varefakta Nævn (DVN).

Beredskabschef Knud Børge Møller, Hjørring tager problemet alvorligt, men mener ikke, der er grund til panik. ”Selvom mellem 60 og 80 danskere hvert år omkommer ved brand, så er der kun ganske få børn i mellem. Sidste år var der således ingen børn blandt de omkomne.”

Beredskabschefen tilføjer, at han helt aktuelt har været ude til en brand, hvor ilden opstod om natten i børnenes soveafsnit, mens moderen sov et andet sted i huset.

”Lykkeligvis kom faderen hjem fra arbejde og opdagede branden, og alle fire børn blev reddet ud,” fortæller Knud Børge Møller.

Hvis man vil sikre sig mod en opstået brand ved boligens børneafsnit, anbefaler Dansk Varefakta Nævn, at man anvender såkaldt serieforbundne røgalarmer. Det er alarmer, der er forbundne med hinanden enten trådløst eller med ledning og som alle udløses, hvis bare en af alarmerne registrerer røg.

Nogle børn vil vågne ved alarmen, men især mindre børn kan handle irrationelt, når de vækkes af en alarm og for eksempel finde på at gemme sig i et skab. Her anbefaler Knud Børge Møller, at forældre tager en snak med børnene om flugtveje og hensigtsmæssige reaktioner i tilfælde af brand. Først og fremmest handler det om at komme ud straks, når det brænder, og at børnene ikke gemmer sig.

Lydmålinger tyder på, at alarmsignalet fra røgalarmen kan ændres, så børn i højere grad vågner. Det vil DVN nu undersøge nærmere, ligesom DVN vil bringe spørgsmålet op i forbindelse med ændringer af de europæiske standarder for røgalarmer.

Nærmere oplysninger hos direktør Helga Møller på 4630 4511 eller hos souschef Jens Kristian Weidlich på 4630 4513 eller beredskabschef Knud Børge Møller 41 22 68 01.

10 år siden

Børn overhører røgalarmer

2008.06.27
Ny viden: International forskning viser, at børn op til 16 år typisk ikke bliver vækket af en røgalarm.

Mange børn op til 16 år sover videre, når røgalarmen går i gang. Det er dokumenteret i udenlandske videnskabelige afhandlinger, og det har fået de amerikanske sikkerhedsmyndigheder til at gøre opmærksom på fænomenet.
Børnene registrerer lydene, men sorterer dem fra som irrelevante, og vågner derfor ikke.
I mange danske hjem sover børn og forældre i hver sin afdeling af boligen. Det betyder, at forældrene ikke altid vil kunne høre, hvis alarmen går i gang i børneafsnittet. Hvis børnene sover på første sal og forældrene i stuen, kan der være situationer, hvor forældrene ikke kan høre, at alarmen går hos børnene.

”Det er ny viden for os, og når vi forhører os hos relevante myndigheder, er der heller ingen, der er opmærksomme på problemet. Eftersom vi godkender de fleste røgalarmer herhjemme, føler vi os forpligtet til at rykke ud med den viden vi har, når den har en karakter som denne,” siger Helga Møller, der er direktør i Dansk Varefakta Nævn (DVN).

Beredskabschef Knud Børge Møller, Hjørring tager problemet alvorligt, men mener ikke, der er grund til panik. ”Selvom mellem 60 og 80 danskere hvert år omkommer ved brand, så er der kun ganske få børn i mellem. Sidste år var der således ingen børn blandt de omkomne.”

Beredskabschefen tilføjer, at han helt aktuelt har været ude til en brand, hvor ilden opstod om natten i børnenes soveafsnit, mens moderen sov et andet sted i huset.

”Lykkeligvis kom faderen hjem fra arbejde og opdagede branden, og alle fire børn blev reddet ud,” fortæller Knud Børge Møller.

Hvis man vil sikre sig mod en opstået brand ved boligens børneafsnit, anbefaler Dansk Varefakta Nævn, at man anvender såkaldt serieforbundne røgalarmer. Det er alarmer, der er forbundne med hinanden enten trådløst eller med ledning og som alle udløses, hvis bare en af alarmerne registrerer røg.

Nogle børn vil vågne ved alarmen, men især mindre børn kan handle irrationelt, når de vækkes af en alarm og for eksempel finde på at gemme sig i et skab. Her anbefaler Knud Børge Møller, at forældre tager en snak med børnene om flugtveje og hensigtsmæssige reaktioner i tilfælde af brand. Først og fremmest handler det om at komme ud straks, når det brænder, og at børnene ikke gemmer sig.

Lydmålinger tyder på, at alarmsignalet fra røgalarmen kan ændres, så børn i højere grad vågner. Det vil DVN nu undersøge nærmere, ligesom DVN vil bringe spørgsmålet op i forbindelse med ændringer af de europæiske standarder for røgalarmer.

Nærmere oplysninger hos direktør Helga Møller på 4630 4511 eller hos souschef Jens Kristian Weidlich på 4630 4513 eller beredskabschef Knud Børge Møller 41 22 68 01.