Grillkul og -briketter

Kul eller briketter?
Kul sviner og støver mere end briketter. Samtidig brænder de kortere tid ca. 1 time og giver en mere ujævn varme end briketter.

Men kullene giver på grund af højt træindhold bøfferne en mere røget smag, som mange bedre kan lide og brændtiden er rigelig lang til bøffer, pølser og lignende.

Briketter:
Er knust kul presset, formet og blandet med majsmel eller andre meltyper, der kan fungere som bindemiddel.

Briketter er mere kompakte, brænder længere og med en mere jævn varme. Briketterne er ideelle til at grille større stykker kød.

 

Sådan læser du en Varefakta-deklaration om grillkul og grillbriketter.
I det følgende gennemgår vi oplysningerne i Varefakta-deklarationen på grillkul og grillbriketter.

Her kan du læse, hvad du kan bruge de enkelte oplysninger til, og om hvorfor de er med i deklarationen.

Navn:
Øverst står varens navn. Det kan for eksempel være ”Hot Grillbriketter”.

Herunder varebetegnelse, som for eksempel kan være ”Trækulsbriketter”. Ofte er der også oplysning om træsort. Det kan for eksempel løvtræ eller nåletræ, men denne oplysning er frivillig for producenten.

Nettovægt:
Under nettovægt oplyses vandindhold, indhold af tændmiddel og indhold af bindemiddel.

Vandindhold: Må højest udgøre 8 procent for at varen kan få VAREFAKTA. Vandindholdet har indflydelse på brændeevnen og bør være så lavt som muligt.

Tændmiddel: Typisk for engangsgrill, men kan også være imprægneret i briketter. Der er ingen grænse for, hvor stor en del af nettovægten tændmidlet må udgøre. Oplysningen er med for at vise det reelle indhold af kul eller briketter i varen.

Bindemiddel: Bruges typisk i briketter, og består typisk af majsmel eller andre meltyper. Bindemidlet binder det knuste kul sammen, som presses og formes til briketter. Oplysningen er med for at vise det reelle indhold af brændmiddel i varen.

Kullenes og briketternes sammensætning (på vandfri prøve):
Bundet kulstof:
  Er indholdet af kulstof i varen, som siger noget om evnen til at afgive varme. Skal udgøre mindst 60 procent for briketter og 75 procent for grillkul for at varen kan få en Varefakta-deklaration.

Jo mere kulstof, des bedre produkt.

Aske: Er et restprodukt. Der må være højest 18 procent i briketter, og højest 8 procent i kul. Indholdet skal være så lavt som muligt.

Flygtige bestanddele: Kan måles, men ikke ses. Flygtige bestanddele er væk, når du går i gang med at grille. Indholdet bør være så lavt som muligt. Der er ingen maksimumgrænse.

Størrelse:
Angives, fordi kul og briketter virker bedst, når de har en vis størrelse. Mange meget små stykker kul og briketter har lav brændværdi, derfor har vi minimumskrav. Det er især væsentligt for kul, der er porøse og let kan blive til uvirksomt smuld.

Størrelsen på kul og briketter er delt op i:
Mindre, mellem og større.

En jævn lige stor masse giver det bedste resultat.
Jo større procentdel af mellemstørrelse, des bedre.

Brændtid:
Fortæller hvor længe kul eller briketter kan holde en varme på 180 grader.
Briketter holder varmen længere tid end kul. Oplysningen hjælper forbrugeren til at vælge kul eller briketter, alt efter hvad man vil grille.
Fx vil det være spild at bruge briketter, hvis man kun skal grille nogle få pølser.
Brændtiden kan typisk variere fra 1 time til 4 timer.

Effektiv brændværdi:
Er en frivillig oplysning, som kun er med, hvis producenten ønsker det.
Brændværdi måles i kilojoule pr. kilo. Jo højere tal, des større brændværdi.

Opbevaring:
Utilgængelig for små børn, der kan finde på, at tage kul eller briketter i munden.
Skal opbevares tørt, og posen skal være tillukket for at undgå, at brændværdien forringes, hvilket sker, hvis der optages fugt.
Hertil kommer en række anvisninger, råd og advarsler.
Oplysningerne kan være placeret et andet sted på varen end selve Varefakta-deklarationen:
Brugsanvisningen er, som navnet siger, anvisninger til fornuftig brug af grill.
Rådene handler blandt andet om hygiejne.
Advarslerne handler om sikkerhed ved brug.