DVN besøgte fødevareministeren

DVN’s formand og direktør drøftede forleden aktuelle mærkningsspørgsmål med fødevareminister Henrik Høegh.I løbet af frokostmødet den 12. november på ministerens kontor kom DVN’s formand, Steffen Gulmann, direktør Helga Møller og fødevareminister Henrik Høegh vidt omkring og drøftede såvel fødevareforliget, forhåndsgodkendelsen af fødevaremærkning og specifikke overvejelser om deklaration af salt.

”Det var et meget positivt møde, og vi oplevede en fødevareminister, der lyttede opmærksomt og interesseret til vores synspunkter,” fortæller Helga Møller.

Specielt spørgsmålet om deklaration af salt lader til at have gjort indtryk på ministeren. Kort efter mødet kom det frem, at Fødevarestyrelsen vil indkalde til møde om deklaration af salt i den vejledning til næringsdeklaration, som er på vej.

Det saltindhold, der deklareres i ingredienslisten, viser kun det tilsatte salt, og det kan derfor virke vildledende, da saltindhold i andre ingredienser som f.eks. bouilloner og tilsætningsstoffer ikke fremgår.

DVN er af den opfattelse, at saltindholdet er så vigtig en oplysning, at den bør kunne mærkes uden lang næringsdeklaration, som DVN gør i dag.

Hvis vejledningen bliver vedtaget, vil DVN ikke kunne fortsætte sin praksis med den ellers meget nyttige information til forbrugerne.

På mødet udtrykte DVN glæde over fødevareforliget, som betyder større opmærksomhed omkring mærkning i de kommende år.

Omvendt udtrykte DVN skepsis overfor, at Fødevarestyrelsen skal til at forhåndsgodkende mærkning. DVN mener, at styrelsen kommer til at konkurrere med det private erhvervsliv – blandt andre DVN og på ulige vilkår.  Blandt andet tilbyder Styrelsen godkendelse til en timepris på det halve af, hvad DVN tager. DVN foreslår derfor, at opgaven udliciteres evt. i en akkrediteringsordning.

”Vi sagde til ministeren, at vi vil arbejde videre på at få opgaven udliciteret, selvom ministeren ikke umiddelbart var indstillet på at imødekomme vores ønske,” fortæller Helga Møller.