7 år siden

Skal vi beregne fedtafgiften for dig?


Det værste man som importør eller producent kan gøre er at lade som om ingenting er hændt, for så slår fedtafgiften ekstra hårdt.

Efter at Folketinget med stort flertal vedtog at indføre en afgift på mættet fedt fra visse fødevarer, er en beregning af fedtindholdet i en lang række fødevarer mere vigtig end nogensinde.

Det vurderer Dansk Varefakta Nævns direktør Helga Møller.

Afgiften beregnes efter indhold af visse typer mættet fedt i en vare. Man må således kende indholdet af det afgiftspligtige mættede fedt i en vare for at kunne svare afgiften.

”Men indholdet kan være ganske svært at beregne. For eksempel kan der i en færdigvare være både mættet og umættet fedt, og hvis ikke man er i stand til at redegøre præcist for indholdet af den  type mættet  fedt, der skal betales afgift af, kommer man til at betale afgift af den samlede mængde  fedt – eller alternativ den samlede nettovægt” forklarer Helga Møller, der tilføjer.

”Man bliver altså straffet, hvis ikke man har defineret det præcise indhold af de kilder til mættet fedt, der skal betales afgift af”.

Afgiften beregnes efter en pris på 16 kroner per kilo afgiftspligtigt mættet fedt. Visse fødevarer er helt undtaget. Det gælder for eksempel fisk, mens kylling og sammensatte produkter til gengæld er omfattet af afgiften.

Indførelsen af fedtafgiften ventes at medføre betydelige administrative ekstrabyrder for især importører og producenter.

”Vi forventer, at rigtig mange producenter og importører vil få behov for hjælp til at håndtere denne temmelig komplicerede afgift, så vi opfordrer dem til at henvende sig til DVN for at få hjælp.”

PRIS FOR BEREGNING AF FEDTAFGIFT:
Kr. 500.- ekskl moms pr. vare for varer i følgende kategorier:

 1. Kød
 2. Mejeriprodukter under positionerne 0401-0406:
 3. Animalsk fedt under positionerne 1501-1504 og 1516:
 4. Spiseolier og fedtstoffer under positionerne 1507-1516:
 5. Margarine og andre fødevarer under position 1517:
 6. Smørbare blandingsprodukter under position 2106:
 7. Erstatningsvarer og efterligninger for overstående varer:
  • andre fødevarer, der efter en samlet bedømmelse af deres beskaffenhed og anvendelse samt den måde, hvorpå de markedsføres, kan betragtes som erstatningsvarer for eller efterligninger af de nævnte varer i punkt 1-7.
  • vurdering af de konkrete forhold.

Kr. 1.000 pr. vare ekskl. moms for alle andre varer.

Få udarbejdet dine deklarationer, samtidig med at vi beregner fedtafgift. Så er du helt sikker på, at alt er i orden.
Når vi udarbejder deklaration og beregner fedtafgift samtidig afregnes efter timeforbrug for begge opgaver.

Kontakt salgschef Mette Bagger Nissen tlf. 46 30 45 12 eller direktør Helga Møller tlf. 46 30 45 11, hvis vi skal beregne fedtafgiften for dig.