Hvad tilbyder laboratoriet?

Varefaktas laboratorium leverer en del praktiske afprøvninger på nonfoodprodukter til vores kunder.
Vi kan også være behjælpelige med en evt. screening af forskellige leverandører.
Følgende afprøvninger kan foretages:

Køkkenruller, toiletpapir, lommeletter, servietter og kaffe- tefiltre:

 • Papirvægt
 • Længde, bredde, nettovægt
 • Sugeevne
 • Perforeringskvalitet
 • Papirstyrke, våd og tør
 • Kontrol for optisk hvidt
 • Gennemløbstid (kaffe- og tefiltre)
 • Synlig vurdering af brugbarheden på produktet

Madpapir:

 • Screening for fedttæthed
 • Vægt, mål, antal
 • Papirvægt
 • Synlig vurdering af brugbarheden på produktet

Plastposer, husholdningsfilm og affaldsposer:

 • Styrke af bundsøm til affaldsposer
 • Volumen, målt eller beregnet
 • Vanddampgennemtrængelighed
 • Modstandsdygtighed over for særlige fødevarer
 • Kvalitet af evt. lukkeanordninger – lynlås, tryklås osv.
 • Temperaturbestandighedskontrol
 • Synlig vurdering af brugbarheden på produktet

Alubakker og alufolie :

 • Mål, antal, nettovægt
 • Stabilitet, styrke ved belastning
 • Synlig vurdering af brugbarheden på produktet

Engangsservice:

 • Volumen, mål, antal
 • Screening for fedttæthed af tallerkener.
 • Stabilitet af kopper og glas
 • Brudstyrke på engangs kopper og glas
 • Temp. bestandighedskontrol
 • Kontrol for optisk hvidt
 • Synlig vurdering af brugbarheden på produktet

Vatprodukter:

 • Nettovægt, antal
 • Kontrol for optisk hvidt
 • Sugeevne
 • Nedsænkningstid
 • Synlig vurdering af brugbarheden på produktet


Bleer, hygiejnebind og tamponer:

 • Sugeevne i forhold til given standard. Screening af sugeevne (ikke tamponer)
 • Kontrol af lukkeanordningen på bleer
 • Mål, antal, nettovægt
 • Fastgørelse af snor til tamponer
 • Kontrol for optisk hvidt
 • Synlig vurdering af brugbarheden på produktet

Kattegrus:

 • Sugeevne
 • Klumpeevne
 • pH i vandigt udtræk
 • Vægt, densitet
 • Synlig vurdering af brugbarheden på produktet

Vaske- og rengøringsmidler, kosmetik:

 • Volumen, antal
 • Tørstof
 • pH i produkt eller brugsopløsning
 • Vurdering af lugt, udseende og evt. brugbarhed

Priserne er afhængige af antallet af prøver, om de leveres samtidigt, om det haster og hvilken grad af nøjagtighed der kræves.

Tilbud gives på mail efter en beskrivelse af opgaven.

Ad hoc opgaver kan dog altid klares på tlf., hvis det viser sig at være nødvendigt.

Laboratoriet er ikke i besiddelse af et klimakammer. Dette gør, at visse analyser har en større eller mindre usikkerhed i forhold til akkrediterede målinger.

Det er normalt ikke noget problem, når produkternes kvalitet ligger langt over minimumskravene.

Når det drejer sig om en screening er problemet mindre. Så testes alle under samme forhold.

Laboratoriet prøver at holde sig til de gængse standarder på området, men i visse tilfælde er det laboratoriets egne metoder, der bruges.

Laboratoriet tester normalt kun i forhold til en Varefakta godkendelse med tilhørende krav. Evt. resultater kan derfor ikke bruges i anden sammenhæng.

Vi kan dog være behjælpelige med evt. leverandørscreeninger, mindre kvalitetskontrol eller forbrugerreklamationer.

Skulle der opstå tvivlspørgsmål med hensyn til kvaliteten over for en leverandør, forholder Varefakta sig neutral og henviser til et eksternt/akkrediteret laboratorium.

Varefakta udfører normalt kun analyser med henblik på at få en Varefakta-godkendelse.