Hvad tilbyder Varefakta?

Mærkning af fødevarer og andre varer
VAREFAKTA er den eneste mærkningsordning i Danmark, hvor du som producent eller importør kan få dine varer mærket og systematisk kontrolleret af en uvildig instans. VAREFAKTA er din sikkerhed for, at dine varer løbende stikprøvekontrolleres, så deklarationen bliver ved med at holde, hvad den lover.

Ordningen er frivillig, og vi deklarerer både fødevarer og andre varer (nonfood).
I praksis foregår det sådan, at vi udarbejder deklarationen på grundlag af dine oplysninger om varen og dokumentation for, at varen opfylder love og regler.

Vi råder over en betydelig ekspertice på mærkningsområdet. Den vil du kunne trække på og dermed slippe for at bruge kræfterne på at sætte dig ind i de ofte komplicerede regler, der er på området. I stedet kan du og din virksomhed koncentrere indsatsen om dét, I er bedst til.

Som kunde betaler du et årligt abonnement afhængig af antallet af varer, du har deklareret med VAREFAKTA. Ud over abonnementet betales for forbrugte konsulent- og assistenttimer samt for eventuelle afprøvninger og analyser.

Læs mere om abonnement og priser her.