Andre varer

Varefakta tester nonfood løbende

Nonfoodprodukter med Varefakta-deklaration bliver løbende stikprøvekontrolleret, også selvom de en gang har fået en Varefakta-deklaration. Især har sikkerheden høj prioritet.

Når klapvognen, røgalarmen eller cykellåsen er forsynet med en Varefakta-deklaration, så er det din garanti for, at produkterne er testet, og fortsat vil blive det.

Modsat hvad mange tror, så er for eksempel en del børneprodukter slet ikke sikkerhedstestet, inden de sendes i handlen. Producenten har ganske vist ansvaret for, at produkterne er sikkerhedsmæssigt i orden, men der er ingen, der tester, om det faktisk er tilfældet.

Anderledes er det med produkter med Varefakta-deklaration. Når det handler om udstyr til børn, så opfordrer Sundhedsstyrelsen faktisk direkte forældrene til at købe produkter med Varefakta-deklaration, og det er nærmest umuligt at få forsikringsselskaberne til at erstatte din stjålne cykel, hvis ikke den er forsynet med en cykellås med Varefakta-deklaration.

Før for eksempel en barnevogn kan få en Varefakta-deklaration, undersøger vi, om den overhovedet er egnet til brug, og om den opfylder krav til sikkerhed og andet, som loven måtte kræve.

Vi sikkerhedstester barnevognen så tæt på virkeligheden som muligt, måler barnevognen op, undersøger materialer, stabilitet, holdbarhed og en mængde andre forhold.

Og når barnevognen er testet, og vi er sikre på, at den lever op til både internationale standarder og vores egne forskrifter, som ofte er skrappere, så får den en Varefakta-deklaration. Ikke før.

Men her stopper kontrollen ikke.

Barnevognen, som vi kalder et længerevarende forbrugsgode, bliver stikprøvekontrolleret løbende som alle andre produkter i denne kategori

Det gør vi for at være sikre på, at produkterne fortsat lever op til de krav, der sikrede mærkningen med Varefakta-deklarationen.

På den måde finder vi ud af, hvis der er sket ændringer i produktet, uden at vi er blevet orienteret.

De længerevarende forbrugsgoder kalder vi nonfood varer. Vi deklarerer også en anden type nonfoodvarer. Det er dagligvarer som plastikposer, køkkenruller, rengøringsmidler og bleer.

Nonfoodvarerne stikprøvekontrolleres normalt hvert andet år, men ikke alle parametre afprøves hver gang. Men vi sætter altid fokus på parametre, der vedrører sikkerhed.

For begge varetyper ligger en grundig vurdering til grund for, hvilke varer vi kontrollerer og hvilke parametre, vi tester. Denne vurdering foretager Varefaktas konsulenter egenhændigt, og vi involverer ikke de firmaer, der producerer og markedsfører varerne, selvom det i sidste ende er dem, der betaler for testen. Alle udgifter, der er forbundet med at få en Varefakta-deklaration, betales nemlig af producenten.

Vi samarbejder med forskellige laboratorier i Danmark og i udlandet, lige som vi selv har et mindre testlaboratorium.

Varerne indkøbes i en tilfældig valgt butik, så vi på den måde kontrollerer produkter, som du som forbruger selv ville kunne finde i handlen.

Efter testen er udført, får Varefakta en rapport fra laboratoriet, så vi kan sammenligne testresultaterne med de krav, der stilles til produktet enten af lovgivningen eller af Varefakta og de oplysninger, der gives i deklarationen. Er der afvigelser, kræver vi en redegørelse af producenten.

Viser det sig, at varen ikke lever op til de stillede krav, skal den ændres – eller Varefakta-deklarationen tages af.

Nogle firmaer får udført egenkontrol af deres varer på uvildige laboratorier. Den egenkontrol kan Varefakta i visse tilfælde anvende som en del af stikprøvekontrollen – men udelukkende sådan, at kontrolresulater fremsendes til Varefakta på Varefaktas initiativ.