Kode til specifikationsskemaer

Da Varefaktas specifikationsskemaer er udarbejdet af Varefakta mhp. deklarationer med Varefakta er skemaerne beskyttet med et kodeord,
og skemaerne må kun bruges, hvis deklarationerne udarbejdes af Varefakta.

Har du brug for en kode til Varefaktas specifikationsskemaer så ring på

46 30 45 00

eller direkte til din kontaktperson.

Gældende udgave fødevarer pr. 01.10.2016: 14-1


Varefakta’s specification forms are drawn up by Varefakta in preperation for declarations worked out by Varefakta and you can
only use the specification forms if you are cooperating with Varefakta. This is the reason why the specification forms are password protected.

Do you need a password for our specification forms – please call

+45 46 30 45 00

or the direct number to your contact person at Danish Varefakta.