Sådan får du Varefakta på nonfoodvarer

Vejledning

For hver vare skal Varefakta have tilsendt:

Oplysninger om varens sammensætning/recept.

  • Rapporter til dokumentation af varens egenskaber.
  • Rapporterne kan stamme fra egenkontrol eller fra et uvildigt laboratorium.
  • Evt. medfølgende brugsanvisning.

På grundlag af de tilsendte oplysninger udarbejder Varefakta VAREFAKTA-deklarationer.
Deklarationerne kan derefter sendes til opsætning. Der må ikke foretages ændringer i oplysninger eller rækkefølge uden forudgående aftale med Varefakta.

Korrekturtryk eller rentegning af deklarationerne sendes til endelig godkendelse hos Varefakta inden trykning.

Når de færdige emballager/deklarationer foreligger, skal Varefakta have tilsendt 3 stk. af hver til brug i informationsarbejde.