Abonnementsgruppe 1

Retten til at bruge Varefakta-logo tegnes i abonnement, og der betales en stykpris pr. vare, der deklareres.

Gruppe 1 Abonnementspriser 2018 – ekskl. moms
Deklaration 1-10, pris pr. styk DKK 1.075,-
Deklaration nr. 11 og op, pris pr. styk DKK 806,-

Abonnementet løber 1 år, fra den dato, den første mærkningstilladelse gives.

Abonnementsafgift for eksisterende deklarationer opkræves forud hvert år.

Timeforbrug betales efter regning månedsvis bagud.

Udgifter til analyser på laboratorier i forbindelse med kontrol forud for mærkning og efterfølgende stikprøvekontrol faktureres til kunden og betales direkte til laboratoriet uden Varefaktas mellemværende.

Generel rådgivning om deklarationer og lovgivning udfaktureres til gældende timepris.

Red. 2017.12.22