Abonnementsgruppe I

Retten til at bruge Varefakta tegnes i abonnement, og der betales en stykpris pr. vare, der deklareres.

Abonnementspriser 2017 – ekskl. moms
Deklaration 1-10, pris pr. styk 1.049 kr.
Deklaration nr. 11 og op, pris pr. styk    786 kr.

Abonnementet løber 1 år, fra den dato, den første mærkningstilladelse gives.
Varer, der deklareres i løbet af abonnementsperioden faktureres til halv pris.

Abonnement for varer, der deklareres i løbet af året – ekskl. moms
Deklaration 1-10, pris pr. styk  525 kr.
Deklaration nr. 11 og op, pris pr. styk  393 kr.

I priserne er indeholdt markedsføringsbidrag der udgør ca. 1/6 af abonnementspriserne.
Abonnementsafgift for eksisterende deklarationer opkræves forud hvert år.

Timeforbrug betales efter regning månedsvis bagud. Timeprisen er kr. 1.273,- for konsulenttimer (udarbejdelse af deklaration, tilrettelæggelse og gennemgang af kontrol m.m.). Timeforbrug registreres fra samarbejdet indledes.

Udgifter til analyser på laboratorier i forbindelse med kontrol forud for mærkning og efterfølgende stikprøvekontrol faktureres til kunden og betales direkte til laboratoriet uden Varefaktas mellemværende. De af Varefakta opnåede rabatter tilskrives kunden fuld ud.

Generel rådgivning om deklarationer og lovgivning udfaktureres til gældende timepris.

 

2017.01.03