7 år siden

Forbrugerne bør kræve, at legetøj er testet

“Jeg ved det kan lyde hårdt, men forbrugerne må lære at gå efter det sikre legetøj. Og jeg fatter ikke, at man som forælder eller bedsteforælder tør købe ikke-testet legetøj til små børn,” siger direktør for Dansk Varefakta Nævn, Helga Møller i en kommentar til Sikkerhedsstyrelsens fund af farligt legetøj i danske butikker.

“Jeg mener, det burde være et lovkrav, at legetøj er testet og kontrolleret.” siger Helga Møller.
I weekenden kom det frem, at meget discountlegetøj i danske butikker er decideret farligt og udgør en kvælningsfare for børnene. 29 procent af det testede legetøj viste sig på grund af løse smådele og små magneter at være decideret farligt, og halvdelen – 50 procent – af legetøjet havde fejl i mærkningen, viste en rapport fra Sikkerhedsstyrelsen, som gennem to år har haft fokus på discountlegetøj.
Problemet med farligt legetøj har været kendt i flere år.
Den danske produktsikkerhedslovgivning forlanger ingen sikkerhedsgodkendelse af børneprodukter. Lovgivningen kræver derimod, at produkterne ikke er farlige, og det er producentens eller importørens ansvar, at produkterne er sikre. Det påhviler Sikkerhedsstyrelsen at føre kontrol med, at produktsikkerheden er i orden på børneprodukterne.
Legetøj hører under legetøjsdirektivet, og her er der krav om CE-mærkning, som fordrer at legetøjet lever op til de væsentligste sikkerhedskrav efter fælleseuropæiske standarder. Det er producentens eller importørens ansvar, at det sker, men der er ikke krav om test af sikkerheden eller nogen efterfølgende kontrol, som det er tilfældet med produkter, der er mærket med Varefakta.
“Hen over sommeren og efteråret kørte vi en kampagne, der netop skulle gøre forbrugerne opmærksomme på problemet. Vi støder ofte på farligt legetøj, men importørerne vil spare de penge, det koster at få legetøjet testet og kontrolleret, og da det ikke er noget lovkrav, må vi bare sige nå og håbe, at forbrugerne holder øjne og ører åbne,” siger Helga Møller.
7 år siden

Forbrugerne bør kræve, at legetøj er testet

(mere…)