6 år siden

Forbrugerne snydes af fortyndede rengøringsmidler

Forbrugerne risikerer at blive snydt så vandet bogstavelig talt driver, når de køber diverse rengøringsmidler. Reglerne i EU’s Vaske- og Rengøringsbekendtgørelse er nemlig så tilpas grumsede, at producenterne fristes til at fortynde rengøringsmidlerne.

Hos Varefakta, der sætter varedeklaration på de rene produkter – og derfor dagligt betjener sig af rengøringsbekendtgørelsen, siger konsulent Ellen ter Haar Hansen:
”På grund af bekendtgørelsen fra EU skal producenterne ikke angive mængden af aktive stoffer præcist, men i nogle store intervaller,” siger hun og henviser til, at forbrugerne vil møde produkter med præcis samme deklaration, men med meget forskelligt indhold. Mængden af vaskeaktivt stof kan være tre gange større for det ene rengøringsmiddel i forhold til et andet, selvom det på pakken ser ud, som om de to rummer samme mængde.

For eksempel vil to vaskemidler få samme angivelse af mængden vaskeaktive stoffer, hvis de ligger i intervallet mellem 5 og 15 %: ”Så et rengøringsmiddel i den gruppe kan altså have både 5 og 15 % af stofferne. Resultatet er, at to midler står med præcis den samme mærkning, selvom det ene har næsten tre gange så meget vaskeaktivt stof. Selvom der er dosseringsanvisning på pakken, vil der være stor risiko for at over- eller underdosere.”

Ringe eller utilsigtet effekt
Alt det kan friste producenter af rengøringsmidler til at fortynde deres produkter med op til 2/3, hvorved de enten bliver billigere eller mere profitable for producenten, mens forbrugeren står tilbage med en lang næse og fx et gulv, der måske ikke bliver helt rent.

Direktør i rengøringsvirksomheden Rentek og formand for Servicebranchens Udviklingsfond, Alice Bugge, siger om problemet med rengøringsmidler, der bliver fortyndet:

”Når koncentrationen kan være tre gange højere, end man forventer – eller kun en tredjedel af det forventede, er det en stor forringelse og uigennemsigtigt ved indkøb. Man risikerer et utilfredsstillende rengøringsresultat. Jeg går ud fra, der vil være doseringsvejledning, ellers bliver det nærmest umuligt at dosere korrekt i forhold til opgaven, og det kan gå ud over såvel medarbejdere som diverse overflader hos kunden. Det bliver også sværere for os at tage del i ansvaret for det ydre miljø.”

EU skaber problemet
”Desværre er den bekendtgørelse fra EU ikke god nok. Den gør det ikke muligt for os at lave præcise angivelser af midlernes vaskeevne – og derfor heller ikke af deres effekt. Og derfor lader bekendtgørelsen både forbrugere og producenter i stikken,” siger Ellen ter Haar Hansen  fra Varefakta.

I en af Danmarks største producenter af rengøringsmidler, Iduna, der eksporterer til det meste af verden, er laboratoriechef Mette Borg, heller ikke tilfreds med EU’s krav til rengøringsmidlerne:

”For få år siden skulle vi levere et par siders dokumentation af rengøringsmidlernes indhold, men deklareringskravene fra EU bliver hele tiden ændret og udvidet. Så blev det fire sider, og nu er vi oppe på otte. Men det er for intet at regne mod kravene fra EU’s kemikalieprogram, REACH. Her kan dokumentationen med oversigter over diverse risici let løbe op i 100 sider eller mere. Det gør det meget svært at give brugerne overskuelig information.”

Fare for yderligere fortynding
Og situationen ser ikke ud til at blive bedre – snarere tværtimod. Grunden er de såkaldte faresymboler, som producenterne ifølge EU skal påføre deres rengøringsmidler, hvis de har en vis koncentration af mærkningspligtige stoffer.

”Derfor er mange producenter motiverede til at fortynde deres produkter yderligere, så de undgår at få faremærker på dem,” fortæller Ellen ter Haar Hansen fra Varefakta.

”De er nemlig bange for, at forbrugerne vil vælge de faremærkede produkter fra. Også selvom det blot viser, at det pågældende produkt er mere koncentreret – og at forbrugeren derfor får mere for pengene.”

Og om et par år vil de nævnte EU-krav til denne form for risikomærkning oven i købet stige – ”så fra 2015 risikerer forbrugerne, at producenterne sætter turbo på fortyndingen,” slutter Ellen ter Haar Hansen.

Yderligere oplysninger hos Varefaktas Ellen ter Haar Hansen, tlf. 4630 4507, eth@localhost:8888/varefakta.byggedomain7.dk

Varefakta – sikkerhed for de rigtige valg

Varefakta udarbejder og kontrollerer varedeklarationer, så forbrugerne kan være sikre på, hvad de køber; stikprøvekontrollerede produkter bærer det trekantede logo og ordet ’Kontrolleret’.

Korrekte deklarationer udarbejdet af en uvildig enhed er også vigtige for detailhandlen; målet er at skabe en tillidsfuld dialog mellem butikkerne og forbrugerne.

På fødevareområdet udarbejder Varefakta over 3.000 kontrollerede deklarationer for bl.a. flere af de store supermarkedskæder.

På nonfoodområdet deklarerer Varefakta produkter inden for bl.a. vaske- og rengøringsmidler, cykellåse og børneudstyr.

Varefakta – Byleddet 7 – 4000 Roskilde – Telefon 46 30 45 00 – E-mail: varefakta@localhost:8888/varefakta.byggedomain7.dk

6 år siden

Forbrugerne snydes af fortyndede rengøringsmidler

Forbrugerne risikerer at blive snydt så vandet bogstavelig talt driver, når de køber diverse rengøringsmidler. Reglerne i EU’s Vaske- og Rengøringsbekendtgørelse er nemlig så tilpas grumsede, at producenterne fristes til at fortynde rengøringsmidlerne.

Hos Varefakta, der sætter varedeklaration på de rene produkter – og derfor dagligt betjener sig af rengøringsbekendtgørelsen, siger konsulent Ellen ter Haar Hansen:
”På grund af bekendtgørelsen fra EU skal producenterne ikke angive mængden af aktive stoffer præcist, men i nogle store intervaller,” siger hun og henviser til, at forbrugerne vil møde produkter med præcis samme deklaration, men med meget forskelligt indhold. Mængden af vaskeaktivt stof kan være tre gange større for det ene rengøringsmiddel i forhold til et andet, selvom det på pakken ser ud, som om de to rummer samme mængde.

For eksempel vil to vaskemidler få samme angivelse af mængden vaskeaktive stoffer, hvis de ligger i intervallet mellem 5 og 15 %: ”Så et rengøringsmiddel i den gruppe kan altså have både 5 og 15 % af stofferne. Resultatet er, at to midler står med præcis den samme mærkning, selvom det ene har næsten tre gange så meget vaskeaktivt stof. Selvom der er dosseringsanvisning på pakken, vil der være stor risiko for at over- eller underdosere.”

Ringe eller utilsigtet effekt
Alt det kan friste producenter af rengøringsmidler til at fortynde deres produkter med op til 2/3, hvorved de enten bliver billigere eller mere profitable for producenten, mens forbrugeren står tilbage med en lang næse og fx et gulv, der måske ikke bliver helt rent.

Direktør i rengøringsvirksomheden Rentek og formand for Servicebranchens Udviklingsfond, Alice Bugge, siger om problemet med rengøringsmidler, der bliver fortyndet:

”Når koncentrationen kan være tre gange højere, end man forventer – eller kun en tredjedel af det forventede, er det en stor forringelse og uigennemsigtigt ved indkøb. Man risikerer et utilfredsstillende rengøringsresultat. Jeg går ud fra, der vil være doseringsvejledning, ellers bliver det nærmest umuligt at dosere korrekt i forhold til opgaven, og det kan gå ud over såvel medarbejdere som diverse overflader hos kunden. Det bliver også sværere for os at tage del i ansvaret for det ydre miljø.”

EU skaber problemet
”Desværre er den bekendtgørelse fra EU ikke god nok. Den gør det ikke muligt for os at lave præcise angivelser af midlernes vaskeevne – og derfor heller ikke af deres effekt. Og derfor lader bekendtgørelsen både forbrugere og producenter i stikken,” siger Ellen ter Haar Hansen  fra Varefakta.

I en af Danmarks største producenter af rengøringsmidler, Iduna, der eksporterer til det meste af verden, er laboratoriechef Mette Borg, heller ikke tilfreds med EU’s krav til rengøringsmidlerne:

”For få år siden skulle vi levere et par siders dokumentation af rengøringsmidlernes indhold, men deklareringskravene fra EU bliver hele tiden ændret og udvidet. Så blev det fire sider, og nu er vi oppe på otte. Men det er for intet at regne mod kravene fra EU’s kemikalieprogram, REACH. Her kan dokumentationen med oversigter over diverse risici let løbe op i 100 sider eller mere. Det gør det meget svært at give brugerne overskuelig information.”

Fare for yderligere fortynding
Og situationen ser ikke ud til at blive bedre – snarere tværtimod. Grunden er de såkaldte faresymboler, som producenterne ifølge EU skal påføre deres rengøringsmidler, hvis de har en vis koncentration af mærkningspligtige stoffer.

”Derfor er mange producenter motiverede til at fortynde deres produkter yderligere, så de undgår at få faremærker på dem,” fortæller Ellen ter Haar Hansen fra Varefakta.

”De er nemlig bange for, at forbrugerne vil vælge de faremærkede produkter fra. Også selvom det blot viser, at det pågældende produkt er mere koncentreret – og at forbrugeren derfor får mere for pengene.”

Og om et par år vil de nævnte EU-krav til denne form for risikomærkning oven i købet stige – ”så fra 2015 risikerer forbrugerne, at producenterne sætter turbo på fortyndingen,” slutter Ellen ter Haar Hansen.

Yderligere oplysninger hos Varefaktas Ellen ter Haar Hansen, tlf. 4630 4507, eth@localhost:8888/varefakta.byggedomain7.dk

Varefakta – sikkerhed for de rigtige valg

Varefakta udarbejder og kontrollerer varedeklarationer, så forbrugerne kan være sikre på, hvad de køber; stikprøvekontrollerede produkter bærer det trekantede logo og ordet ’Kontrolleret’.

Korrekte deklarationer udarbejdet af en uvildig enhed er også vigtige for detailhandlen; målet er at skabe en tillidsfuld dialog mellem butikkerne og forbrugerne.

På fødevareområdet udarbejder Varefakta over 3.000 kontrollerede deklarationer for bl.a. flere af de store supermarkedskæder.

På nonfoodområdet deklarerer Varefakta produkter inden for bl.a. vaske- og rengøringsmidler, cykellåse og børneudstyr.

Varefakta – Byleddet 7 – 4000 Roskilde – Telefon 46 30 45 00 – E-mail: varefakta@localhost:8888/varefakta.byggedomain7.dk