Tilmeld dig nyhedsbrev fra Varefakta:
(Klik her, hvis knap ikke virker)

Hvad betyder symbolerne på lys?

Lys med Varefakta-deklaration skal have nogle advarsler, som vises med symboler. Efter dette symbol

Advarselstrekant

skal der mindst være disse 4 symboler:

Tekst til symbol/betydning – behøver ikke at stå på emballagen
 Hold opsyn med lyset  Efterlad aldrig et tændt lys
 Hold børn og dyr væk fra lys  Hold tændte lys utilgængelig for børn og dyr.
 Advarsel afstand  Sørg altid for, at der er xx cm mellem tændte lys.
(I stedet for xx, står der hvor mange cm, der skal være mellem lysene.)
Hold afstand til materialer  Hold god afstand til letantændelige materialer.

 

Ud over de 4 symboler kan der være et eller flere af følgende symboler:

Tekst til symbol/betydning – behøver ikke at stå på emballagen
Undgå varmekilder  Stil ikke lyset nær varmekilder.
 Lyset skal stå lige  Stil lyset oprejst.
 Klip væge  Klip vægen ned til ca. 1 cm inden lyset tændes.
 Pust ikke lyset ud  Brug altid en lyseslukker, pust aldrig lyset ud.
 Brug stabil stage  Brug altid en egnet og stabil stage.
 Hold den flydende masse ren  Efterlad ikke tændstikker og andet affald i stearinmassen
 Flyt ikke et tændt lys  Flyt ikke på lyset når det er tændt.
 Lyset løber Brug egnet stage, da lyset løber.
 Sluk aldrig lyset med væske   Brug aldrig væske til at slukke lyset med.
 Undgå træk  Stil ikke lyset i træk.
 Brug stage med ventilation  Brug kun fyrfadslys i holdere og varmere med ventilationshuller.