5 år siden

Kødskandale: Varefakta først med systematisk kontrol

Som en direkte konsekvens af hestekødskandalen vil kød med Varefakta blive systematisk stikprøvekontrolleret, for at kødarten stemmer overens med deklarationen.

Forbrugerne skal kunne regne med, at dét, der bliver lovet uden på pakken, svarer til dét, der er inde i pakken.

Dette helt fundamentale princip har altid været Varefaktas kendemærke, og sådan skal det fortsat være.

Derfor har Varefakta truffet en stor og principiel beslutning om, at alt kød, der bærer Varefaktas logo løbende stikprøvekontrolleres for, at arten af kød stemmer med løfterne i deklarationen. Det betyder på jævnt dansk, at hvis der i deklarationen står oksekød på pakken, så er der hverken blandet hestekød, svinekød eller andet uvedkommende i. Kontrollen omfatter ligeledes fisk, der også kontrolleres for fiskeart. Hele fisk og hele kødstykker er dog undtaget kontrollen.

«Både herhjemme og i udlandet, har vi desværre set grumme eksempler på, at forbrugerne har fået noget andet end deklarationen lovede. I nogle tilfælde var der tale om decideret svindel, i andre formentlig om fejl. Under alle omstændigheder har sagerne og den megen opmærksomhed bekræftet os i, at den eneste farbare vej er systematisk og uafhængig kontrol”, siger Varefaktas direktør Helga Møller.

Den ny kødartskontrol er netop meldt ud til dagligvarekæder og grossister. De første kontroller kommer til at foregå efter sommerferien, og det sker rent praktisk ved, at Varefaktas medarbejdere og samarbejdspartnere i akkrediterede laboratorier indkøber kødprodukter i forskellige butikker landet over, og derefter tester indholdet.

Varefakta er først i Danmark med en sådan uvildig systematisk kontrol af slutprodukt

«Vi har heller ikke hørt om lignende tiltag i resten af EU, selvom alle taler om, at det er nødvendigt at genoprette forbrugernes tillid. Så formentlig bliver danske forbrugere de første, der kan nyde godt af denne nye kontrol,» siger Helga Møller.

Kontrollen kommer til at omfatte færdigpakkede kødprodukter i en række dagligvarekæder. Det gælder for eksempel SuperBest, Spar, Rema 1000 og Kiwi.

I dagligvarebranchen bakker man op om initiativet:

”Vores kunder skal kunne regne med, at det der står i deklarationen svarer til det, der er inde i pakken. Hestekødskandalen viste, at det kunne forbrugeren desværre ikke altid, så har den været med til at skabe grobund for en mistillid, som vi meget gerne vil være med til at eliminere. Derfor bakker vi et hundrede procent op om dette nye tiltag,” siger indkøbsdirektør Anders René Jensen, Rema 1000.

26.07.2013

 

5 år siden

Kødskandale: Varefakta først med systematisk kontrol

Som en direkte konsekvens af hestekødskandalen vil kød med Varefakta blive systematisk stikprøvekontrolleret, for at kødarten stemmer overens med deklarationen.

Forbrugerne skal kunne regne med, at dét, der bliver lovet uden på pakken, svarer til dét, der er inde i pakken.

Dette helt fundamentale princip har altid været Varefaktas kendemærke, og sådan skal det fortsat være.

Derfor har Varefakta truffet en stor og principiel beslutning om, at alt kød, der bærer Varefaktas logo løbende stikprøvekontrolleres for, at arten af kød stemmer med løfterne i deklarationen. Det betyder på jævnt dansk, at hvis der i deklarationen står oksekød på pakken, så er der hverken blandet hestekød, svinekød eller andet uvedkommende i. Kontrollen omfatter ligeledes fisk, der også kontrolleres for fiskeart. Hele fisk og hele kødstykker er dog undtaget kontrollen.

«Både herhjemme og i udlandet, har vi desværre set grumme eksempler på, at forbrugerne har fået noget andet end deklarationen lovede. I nogle tilfælde var der tale om decideret svindel, i andre formentlig om fejl. Under alle omstændigheder har sagerne og den megen opmærksomhed bekræftet os i, at den eneste farbare vej er systematisk og uafhængig kontrol”, siger Varefaktas direktør Helga Møller.

Den ny kødartskontrol er netop meldt ud til dagligvarekæder og grossister. De første kontroller kommer til at foregå efter sommerferien, og det sker rent praktisk ved, at Varefaktas medarbejdere og samarbejdspartnere i akkrediterede laboratorier indkøber kødprodukter i forskellige butikker landet over, og derefter tester indholdet.

Varefakta er først i Danmark med en sådan uvildig systematisk kontrol af slutprodukt

«Vi har heller ikke hørt om lignende tiltag i resten af EU, selvom alle taler om, at det er nødvendigt at genoprette forbrugernes tillid. Så formentlig bliver danske forbrugere de første, der kan nyde godt af denne nye kontrol,» siger Helga Møller.

Kontrollen kommer til at omfatte færdigpakkede kødprodukter i en række dagligvarekæder. Det gælder for eksempel SuperBest, Spar, Rema 1000 og Kiwi.

I dagligvarebranchen bakker man op om initiativet:

”Vores kunder skal kunne regne med, at det der står i deklarationen svarer til det, der er inde i pakken. Hestekødskandalen viste, at det kunne forbrugeren desværre ikke altid, så har den været med til at skabe grobund for en mistillid, som vi meget gerne vil være med til at eliminere. Derfor bakker vi et hundrede procent op om dette nye tiltag,” siger indkøbsdirektør Anders René Jensen, Rema 1000.

26.07.2013