9 år siden

Masser af farlige børneprodukter i omløb

Barnevogne, rangler, tremmesenge. Det vrimler med børneprodukter på det danske marked, som ikke er sikkerhedstestet.
Og det er helt lovligt.
I Danmark er der ikke krav om, at børneprodukter skal være sikkerhedstestet, før de sendes på markedet.

En del af de børneprodukter, der sælges i Danmark, udgør uden tvivl en sikkerhedsrisiko, vurderer Dansk Varefakta Nævn.

Problemet kan for eksempel være en suttekæde, der er for lang, så den kan sno sig rundt om halsen på barnet. Det kan også være, at suttekæden er fastgjort med en clips, der ikke slipper under barnets vægt, hvis den hænger fast i rutsjebanen. Der findes tillige mange eksempler på mangelfulde eller ikke eksisterende brugsanvisninger. Det kan medføre, at produkterne bruges forkert, så børn udsættes for unødig risiko.

For nylig viste det sig, at et parti trækæder til narresutter fra Kina var behandlet med nervegas for at undgå termitangreb.

Den danske produksikkerhedslovgivning forlanger ingen sikkerhedsgodkendelse af børneprodukter. Men lovgivningen kræver, at produkterne ikke er farlige, og det er producenten eller importørens ansvar, at produkterne er sikre. Det påhviler Sikkerhedsstyrelsen at føre kontrol med, om produktsikkerheden er i orden på børneprodukterne.

Og hos Sikkerhedsstyrelsen støder produksikkerhedschef Hardy Balle jævnligt på farlige børneprodukter.

“I øjeblikket kører vi sammen med de andre EU-lande et projekt, der har fokus på snore i børnetøj. Og der er rigtig mange af de produkter, vi har undersøgt, som har vist sig farlige,” fortæller Hardy Balle.

Han har ikke et præcist tal på, hvor mange stykker børnetøj med farlige snore Sikkerhedsstyrelsen på den måde fanger. Men styrelsen sikrer, at produktet enten ændres, eller at salget standses.

Som nævnt falder børneprodukterne ind under produktsikkerhedsloven. Det gør legetøj til gengæld ikke. Legetøj hører under legetøjsdirektivet, og her er der krav om CE-mærkning, som fordrer, at legetøjet lever op til de væsentligste sikkerhedskrav efter fælleseuropæiske standarder.

De sikkerhedsfarlige børneprodukter, som DVN’s konsulenter støder på, sælges typisk over nettet.
Men der findes sikkerhedstestede børneprodukter på det danske marked. Tremmesenge, barnevogne og sutter, som er mærket med Varefakta, har gennemgået en test, der som minimum lever op til europæiske sikkerhedsstandarder.

“Som regel stiller de forskrifter, vi arbejder efter, større krav til sikkerheden, end kravene i de generelle europæiske standarder,” siger Britt Eriksen, der er konsulent i Dansk Varefakta Nævn.

Produkter med Varefakta bliver desuden testet løbende med cirka et års mellemrum, da produktionsforhold og andet kan ændre sig.

“Vi har faktisk oplevet, at en importør har skiftet producent, hvorefter børneproduktet ikke længere kunne bestå sikkerhedstesten. I de tilfælde griber vi straks ind,” siger Britt Eriksen.
Nærmere oplysninger kan fås hos direktør Helga Møller på 46 30 45 00 eller mobil 40 42 79 09.
Og konsulent Britt Eriksen på tlf. 46 30 45 00.
2009.09.17

9 år siden

Masser af farlige børneprodukter i omløb

Barnevogne, rangler, tremmesenge. Det vrimler med børneprodukter på det danske marked, som ikke er sikkerhedstestet.
Og det er helt lovligt.
I Danmark er der ikke krav om, at børneprodukter skal være sikkerhedstestet, før de sendes på markedet.

En del af de børneprodukter, der sælges i Danmark, udgør uden tvivl en sikkerhedsrisiko, vurderer Dansk Varefakta Nævn.

Problemet kan for eksempel være en suttekæde, der er for lang, så den kan sno sig rundt om halsen på barnet. Det kan også være, at suttekæden er fastgjort med en clips, der ikke slipper under barnets vægt, hvis den hænger fast i rutsjebanen. Der findes tillige mange eksempler på mangelfulde eller ikke eksisterende brugsanvisninger. Det kan medføre, at produkterne bruges forkert, så børn udsættes for unødig risiko.

For nylig viste det sig, at et parti trækæder til narresutter fra Kina var behandlet med nervegas for at undgå termitangreb.

Den danske produksikkerhedslovgivning forlanger ingen sikkerhedsgodkendelse af børneprodukter. Men lovgivningen kræver, at produkterne ikke er farlige, og det er producenten eller importørens ansvar, at produkterne er sikre. Det påhviler Sikkerhedsstyrelsen at føre kontrol med, om produktsikkerheden er i orden på børneprodukterne.

Og hos Sikkerhedsstyrelsen støder produksikkerhedschef Hardy Balle jævnligt på farlige børneprodukter.

“I øjeblikket kører vi sammen med de andre EU-lande et projekt, der har fokus på snore i børnetøj. Og der er rigtig mange af de produkter, vi har undersøgt, som har vist sig farlige,” fortæller Hardy Balle.

Han har ikke et præcist tal på, hvor mange stykker børnetøj med farlige snore Sikkerhedsstyrelsen på den måde fanger. Men styrelsen sikrer, at produktet enten ændres, eller at salget standses.

Som nævnt falder børneprodukterne ind under produktsikkerhedsloven. Det gør legetøj til gengæld ikke. Legetøj hører under legetøjsdirektivet, og her er der krav om CE-mærkning, som fordrer, at legetøjet lever op til de væsentligste sikkerhedskrav efter fælleseuropæiske standarder.

De sikkerhedsfarlige børneprodukter, som DVN’s konsulenter støder på, sælges typisk over nettet.
Men der findes sikkerhedstestede børneprodukter på det danske marked. Tremmesenge, barnevogne og sutter, som er mærket med Varefakta, har gennemgået en test, der som minimum lever op til europæiske sikkerhedsstandarder.

“Som regel stiller de forskrifter, vi arbejder efter, større krav til sikkerheden, end kravene i de generelle europæiske standarder,” siger Britt Eriksen, der er konsulent i Dansk Varefakta Nævn.

Produkter med Varefakta bliver desuden testet løbende med cirka et års mellemrum, da produktionsforhold og andet kan ændre sig.

“Vi har faktisk oplevet, at en importør har skiftet producent, hvorefter børneproduktet ikke længere kunne bestå sikkerhedstesten. I de tilfælde griber vi straks ind,” siger Britt Eriksen.
Nærmere oplysninger kan fås hos direktør Helga Møller på 46 30 45 00 eller mobil 40 42 79 09.
Og konsulent Britt Eriksen på tlf. 46 30 45 00.
2009.09.17