10 år siden

Nu kan alle elever lære om varedeklarationer

2008.07.02
Til marts næste år vil alle skoler i landet modtage klassesæt med undervisningsmateriale rettet mod sjette klassetrin.

Efter måneders intensiv forberedelse er det lykkedes for Dansk Varefakta Nævn at skaffe 1,5 millioner kroner. Det er prisen for, at alle grundskoler i landet kan få et klassesæt med målrettede opgaver, der sigter mod, at børn i sjette klasse skal lære at læse og forstå en varedeklaration.

”Vi er utroligt glade for, at det er lykkedes at skaffe de nødvendige midler. Vi er sikre på, at dette særlige fokus på hvad fødevarer indeholder, vil være til stor gavn for skolelevernes evne til at tage ansvar for egen sundhed,” siger direktør Helga Møller, Dansk Varefakta Nævn.

Det var et tilsagn fra Nordea Danmark-fonden, der løftede projektet det sidste stykke ad vejen. ”For at kunne tage vare på egen sundhed og træffe kvalificerede valg, er det en forudsætning, at man kan læse og forstå varedeklarationer på fødevarer. Undervisningsmaterialet vil være med til opbygge sådanne kompetencer hos børn og derfor har vi valgt at støtte initiativet,” siger Torben Klein, direktør for Nordea Danmark-fonden, som støtter aktiviteter, der fremmer gode liv.

Øvrige sponsorer og samarbejdspartnere er De Samvirkende Købmænd og Fødevareindustrien i Danmark, mens Landbrugsraadet har ydet startstøtte. Desuden er projektet støttet med Tips- og Lottomidler fra Undervisningsministeriet.

Det er ernæringseksperten Gitte Laub Hansen, der er hovedansvarlig for udviklingen af det tværfaglige undervisningsmateriale, som blandt andet kommer til at indeholde opgaver om tilsætningsstoffer, næringsindhold og forskellen på mættet og umættet fedt. Materialet, som består af en avis samt opgaver på internet, vil kunne anvendes ved temauger og er rettet mod fag som matematik, dansk, idræt, natur og teknik samt hjemkundskab.

I redaktionsgruppen sidder desuden sundhedspædagogisk konsulent Mulle Signe Nielsen fra Suhrs Seminarium.

Fokusgruppeinterviews med lærere fra forskellige egne af landet har vist stor forhåndsinteresse for projektet, der også har fået massiv medieomtale.

Klassesættet sendes ud til 2372 skoler den 2. marts 2009, og det vil være anvendeligt for eksempel i forbindelse med en temauge.

Nærmere oplysning om projektet fås hos direktør Helga Møller på 46 30 45 11 eller hos Nordea Danmark-fondens kommunikationschef Tine Wickers på 28 40 84 80.

10 år siden

Nu kan alle elever lære om varedeklarationer

2008.07.02
Til marts næste år vil alle skoler i landet modtage klassesæt med undervisningsmateriale rettet mod sjette klassetrin.

Efter måneders intensiv forberedelse er det lykkedes for Dansk Varefakta Nævn at skaffe 1,5 millioner kroner. Det er prisen for, at alle grundskoler i landet kan få et klassesæt med målrettede opgaver, der sigter mod, at børn i sjette klasse skal lære at læse og forstå en varedeklaration.

”Vi er utroligt glade for, at det er lykkedes at skaffe de nødvendige midler. Vi er sikre på, at dette særlige fokus på hvad fødevarer indeholder, vil være til stor gavn for skolelevernes evne til at tage ansvar for egen sundhed,” siger direktør Helga Møller, Dansk Varefakta Nævn.

Det var et tilsagn fra Nordea Danmark-fonden, der løftede projektet det sidste stykke ad vejen. ”For at kunne tage vare på egen sundhed og træffe kvalificerede valg, er det en forudsætning, at man kan læse og forstå varedeklarationer på fødevarer. Undervisningsmaterialet vil være med til opbygge sådanne kompetencer hos børn og derfor har vi valgt at støtte initiativet,” siger Torben Klein, direktør for Nordea Danmark-fonden, som støtter aktiviteter, der fremmer gode liv.

Øvrige sponsorer og samarbejdspartnere er De Samvirkende Købmænd og Fødevareindustrien i Danmark, mens Landbrugsraadet har ydet startstøtte. Desuden er projektet støttet med Tips- og Lottomidler fra Undervisningsministeriet.

Det er ernæringseksperten Gitte Laub Hansen, der er hovedansvarlig for udviklingen af det tværfaglige undervisningsmateriale, som blandt andet kommer til at indeholde opgaver om tilsætningsstoffer, næringsindhold og forskellen på mættet og umættet fedt. Materialet, som består af en avis samt opgaver på internet, vil kunne anvendes ved temauger og er rettet mod fag som matematik, dansk, idræt, natur og teknik samt hjemkundskab.

I redaktionsgruppen sidder desuden sundhedspædagogisk konsulent Mulle Signe Nielsen fra Suhrs Seminarium.

Fokusgruppeinterviews med lærere fra forskellige egne af landet har vist stor forhåndsinteresse for projektet, der også har fået massiv medieomtale.

Klassesættet sendes ud til 2372 skoler den 2. marts 2009, og det vil være anvendeligt for eksempel i forbindelse med en temauge.

Nærmere oplysning om projektet fås hos direktør Helga Møller på 46 30 45 11 eller hos Nordea Danmark-fondens kommunikationschef Tine Wickers på 28 40 84 80.