5 år siden

Nye krav til mærkning af fødevarer

Den nye forordning nr. 1169/2011 om fødevareinformation til forbrugerne er trådt i kraft med visse overgangsordninger.

Fra 1. januar 2013 mærker Varefakta efter den nye fødevareforordning.

I forordningen samles de generelle mærkningsregler og næringsdeklarationsreglerne.

De generelle regler skal anvendes fra december 2014 og næringsdeklarationsreglerne fra december 2016.
Dog skal varer, der i dag bærer næringsdeklaration, mærkes med næringsindhold efter de nye regler fra december 2014.

Nyt i forhold til hidtil er blandt andet minimumskrav til skrifttypestørrelse og obligatorisk næringsdeklaration på de fleste varer.

Næringsindhold pr. portion (GDA-mærkning) er blevet en del af forordningen. Det skal derfor oplyses
til Varefakta, hvis jeres firma ønsker at mærke med GDA.

Varefakta har besluttet at mærke efter den nye forordning, så vores kunder har mulighed for at tilrette emballager i god tid inden december 2014.

Ønsker man, at Varefakta skal deklarere efter de hidtidige regler, skal det oplyses, når opgaven rekvireres.

Har du brug for rådgivning vedr. mærkning af fødevarer eller hjælp til udarbejdelse af deklarationer, er du velkommen til at kontakte salgschef Mette Bagger Nissen på tlf. 46 30 45 12 eller sende en mail.