8 år siden

Nye medarbejdere isoleres fra kunder i tre måneder

Pressen har haft fokus på sjusk med varedeklarationer, men hos Dansk Varefakta Nævn er det fast procedure, at nyansatte sættes under oplæring i mindst tre måneder, inden de får lov at repræsentere DVN.

I de første tre måneder producerer nye medarbejdere i DVN intet. Al arbejdstid går med at øve sig og sætte sig ind i den omfattende samling af love og bekendtgørelser, som fødevareområdet hviler på.

I august ansatte Dansk Varefakta Nævn således tre nye fødevarekonsulenter, som straks blev sat i “beskyttelsesrum” i DVNs bibliotek. Her producerede de 80 varedeklarationer helt fra grunden, for undervejs at komme omkring alle de problemstillinger udarbejdelsen af en deklaration indebærer. I den tid svarer de ikke telefoner eller mails og har i det hele taget ingen kundekontakt. De 80 deklarationer skal ikke bruges. Det er ren oplæring.

“Jeg synes faktisk, det er helt passende med tre måneders oplæring. Fødevarer er et lovmæssigt stort område, så hvis man skal nå at komme hele vejen rundt, tager det tid,” siger cand. scient i human ernæring Anne Møller, der begyndte som fødevarekonsulent hos Dansk Varefakta Nævn i august.

Direktør Helga Møller vil værne om DVNs troværdighed.
“Tre måneders oplæring er fast procedure for vore fødevarekonsulenter. Vi lever af vores viden og af kundernes tillid til os. Kunderne skal kunne forvente et kompetent svar af alle medarbejdere, når de henvender sig, og det kan man kun forvente af en veluddannet medarbejder, der har haft mulighed for at fordybe sig ordentligt i stoffet.”

Helga Møller erkender, at oplæringen er dyr.
“Men vi risikerer, at det er dyrere at lade være. Det kan koste i tillid hos kunderne, og i sidste ende kan vi miste kunder, hvis vi laver fejl. Vores troværdighed er afgørende vigtig. Og så er vi så heldige, at vores konsulenter har tradition for at blive hos os i mange år.”

“De fleste producenter kontrollerer deres egne produkter. Vores kunder sætter os til at føre løbende kontrol med at deklaration og indhold stemmer overens gennem årlige stikprøvekontroller. De gør det frivilligt og betaler oven i købet for det. Når man kontrollerer andre, må man selv have orden i tingene,” siger Helga Møller.
2009.12.11

8 år siden

Nye medarbejdere isoleres fra kunder i tre måneder

Pressen har haft fokus på sjusk med varedeklarationer, men hos Dansk Varefakta Nævn er det fast procedure, at nyansatte sættes under oplæring i mindst tre måneder, inden de får lov at repræsentere DVN.

I de første tre måneder producerer nye medarbejdere i DVN intet. Al arbejdstid går med at øve sig og sætte sig ind i den omfattende samling af love og bekendtgørelser, som fødevareområdet hviler på.

I august ansatte Dansk Varefakta Nævn således tre nye fødevarekonsulenter, som straks blev sat i “beskyttelsesrum” i DVNs bibliotek. Her producerede de 80 varedeklarationer helt fra grunden, for undervejs at komme omkring alle de problemstillinger udarbejdelsen af en deklaration indebærer. I den tid svarer de ikke telefoner eller mails og har i det hele taget ingen kundekontakt. De 80 deklarationer skal ikke bruges. Det er ren oplæring.

“Jeg synes faktisk, det er helt passende med tre måneders oplæring. Fødevarer er et lovmæssigt stort område, så hvis man skal nå at komme hele vejen rundt, tager det tid,” siger cand. scient i human ernæring Anne Møller, der begyndte som fødevarekonsulent hos Dansk Varefakta Nævn i august.

Direktør Helga Møller vil værne om DVNs troværdighed.
“Tre måneders oplæring er fast procedure for vore fødevarekonsulenter. Vi lever af vores viden og af kundernes tillid til os. Kunderne skal kunne forvente et kompetent svar af alle medarbejdere, når de henvender sig, og det kan man kun forvente af en veluddannet medarbejder, der har haft mulighed for at fordybe sig ordentligt i stoffet.”

Helga Møller erkender, at oplæringen er dyr.
“Men vi risikerer, at det er dyrere at lade være. Det kan koste i tillid hos kunderne, og i sidste ende kan vi miste kunder, hvis vi laver fejl. Vores troværdighed er afgørende vigtig. Og så er vi så heldige, at vores konsulenter har tradition for at blive hos os i mange år.”

“De fleste producenter kontrollerer deres egne produkter. Vores kunder sætter os til at føre løbende kontrol med at deklaration og indhold stemmer overens gennem årlige stikprøvekontroller. De gør det frivilligt og betaler oven i købet for det. Når man kontrollerer andre, må man selv have orden i tingene,” siger Helga Møller.
2009.12.11