Tilmeld dig nyhedsbrev fra Varefakta:
(Klik her, hvis knap ikke virker)
Oversigt

Varefakta

Køb og brug

Nyhedsarkiv

Presse

Information og undervisning

Om Varefakta

Varefakta og din virksomhed

Kontakt

Sitemap

Varefakta in English

Specifikationsskemaer

Varefakta > Nyhedsarkiv > Varefaktas magasin ”Ærlighed” > Kommuner følger næppe …Udskriv side

Kommuner følger næppe myndighedernes
anbefalingerBarnevognssele til sikkerhed

 
Selvom Socialministeriet anbefaler børneprodukter med Varefakta i dagpasningen, er der klare tegn på, at anbefalingerne ikke følges i praksis.
Det vil de kommunale chefers forening på området lave om på.

Af Ib Keld Jensen
 
Anbefalingerne fra myndighederne på området er ikke til at tage fejl af.
Barnestole, sutter og barneseler bør sammen med andre børneprodukter i dagpasningen være forsynet med Varefakta.

Årsagen er, at når børneprodukter bærer Varefaktas logo, så er der garanti for, at produkterne er testet og sikkerhedsgodkendt af en uvildig instans.

“Imidlertid har vi en række klare indikationer på, at anbefalingerne ikke følges.
Vi har enten ingen eller meget få forespørgsler fra kommunerne vedrørende Varefakta på børneprodukter, og heller ikke fra producenterne får vi forespørgsler i nævneværdigt omfang,” siger direktør Helga Møller fra Varefakta.

Hun mener, det ville være naturligt, at kommuner, der sætter indkøb i udbud, retter henvendelse til Varefakta for at få overblik over produkterne, men det er ikke sket. 

Tilmed findes i en enkelt produktkategori kun meget dyre produkter, som må antages udelukkende at finde anvendelse privat.

“Vi er således helt overbeviste om, at de officielle anbefalinger ikke altid følges.
Som bekendt er netop sikkerhed for børn et ømtåleligt område, hvor der er en meget lille tolerance i forhold til fejl.”

Varefakta har gjort Børne- og Kulturchef Foreningen (BKF) opmærksom på sagen, og chefforeningen har nu skrevet ud til deres 500 medlemmer i kommunerne landet over.
“Vi anbefaler, at man i hver enkelt kommune udarbejder lokale retningslinier baseret på de officielle anbefalinger,” skriver BKF, der desuden opfordrer lederne på området ude i kommunerne til at sikre sig, at anbefalingerne bliver fulgt op af konkret handling.

Samtidig orienterer Varefakta importører og producenter direkte.

Sikkerheden i de kommunale dagpasningstilbud har i de senere måneder fået fornyet opmærksomhed. Flere kommuner har vedtaget lokale sikkerhedsregler på området med påbud om brug af børneprodukter med Varefakta, blandt andet Sønderborg Kommune, der i foråret blev ramt af en dødsulykke i dagpasningen.

Både myndigheder og organisationer anbefaler børneprodukter med Varefakta. Såvel Sundhedsstyrelsen som Komiteen til Sundhedsoplysning og Socialministeriets dagtilbudsvejledning anbefaler at anvende produkter med Varefakta.

Derfor vil en enkelt hændelse med fatal udgang kunne få meget uheldige konsekvenser for den eller de  berørte kommuner, hvis det viser sig, at man har siddet  myndighedernes officielle anbefalinger overhørig.

Hos Varefakta beskæftiger vi os med at udarbejde retningslinier og med at sikkerhedsteste en række børneprodukter. Det gælder for eksempel sutter, barnestole, barneseler og barnevogne.
Ingen andre institutioner herhjemme foretager en lignende uvildig og systematisk sikkerhedsvurdering af børneprodukter.

“Det er godt, at kommunerne sætter øget fokus på området. Det vil vi også gøre i de kommende måneder,” siger Helga Møller.

Februar 2012