Tilmeld dig nyhedsbrev fra Varefakta:
(Klik her, hvis knap ikke virker)
Oversigt

Varefakta

Køb og brug

Nyhedsarkiv

Presse

Information og undervisning

Om Varefakta

Varefakta og din virksomhed

Kontakt

Sitemap

Varefakta in English

Specifikationsskemaer

Varefakta > Nyhedsarkiv > Varefaktas magasin ”Ærlighed” > Ny lovgivning om mærkning af fiskUdskriv side

Laks

Ny lovgivning om mærkning af fisk
 
Den første januar i år kom der en opdatering af lovgivningen vedrørende salg af fisk.
Formålet med opdateringen er at give forbrugerne endnu bedre forbrugeroplysninger.

Af Jo Schwedler

Lovgivning omfatter bl.a. fersk, frosset og røget fisk, levende og saltede krebsdyr, samt bløddyr der sælges i detailleddet.
 

Tilberedt eller konserveret fisk eller produkter, hvor fisk indgår som ingrediens, er undtaget fra denne lovgivning.

De væsentligste ændringer er, at fiskens latinske navn skal angives i detailleddet, og at det skal angives, hvis en fisk har været frosset og sælges optøet.
 

For færdigpakkede fiskeprodukter solgt i detailleddet skal mærkningen omfatte artens handelsbetegnelse og videnskabelige navn. F.eks. handelsnavnet ”Laks” og det videnskabelige navn ”Salmo salar”. Handelsnavnet skal være på dansk og det videnskabelige navn på latin. Det videnskabelige navn kan evt. angives på et skilt i umiddelbar nærhed af produktet og behøver derfor ikke være anført på selve mærkningen.
 

Hvis et produkt har været nedfrosset, f.eks. i forbindelse med transport, og sælges optøet, skal det stå i mærkningen, at produktet er ”optøet”. Der er dog undtagelser: Hvis nedfrysningen er sket af sundhedsmæssige årsager, og hvis nedfrysning f.eks. er sket før røgning eller saltning. 
Med den nye fødevareforordning, der blev vedtaget i oktober sidste år, bliver angivelsen dog et generelt krav for alle fødevarer fra december 2014.
 

Produktionsmetode og fangstområde skal også angives i mærkningen i forbindelse med handelsbetegnelsen. Ved produktionsmetode skelnes mellem opdræt, saltvands- eller ferskvandsfiskeri, og metoden skal angives med præcise vendinger som ”.. fanget i ferskvand ..” efterfulgt af det specifikke land. Ved saltvandsfiskeri kan denne mærkning dog undlades, hvis det i handelsbetegnelsen tydeligt fremgår, at det er saltvandsfiskeri, f.eks. Atlanterhavslaks. Da fangstområdet ved saltvandsfiskeri kan strække sig over store områder, omfatter opdelingen af havområderne tilsvarende større havområder, f.eks. Østersøen eller det Nordøstlige Atlanterhav.
 

Ved opdræt og ferskvandsfiskeri skal det specifikke land angives.
 

Produkter, der er mærket før 31. januar 2012, kan sælges indtil lagrene er opbrugt, og der vil derfor være en overgangsperiode, hvor den nye mærkning ikke er fuldt implementeret.
 

Ring til Jo Schwedler på 46 30 45 03 eller skriv til js@varefakta.dk med enventuelle spørgsmål.