Tilmeld dig nyhedsbrev fra Varefakta:
(Klik her, hvis knap ikke virker)
Oversigt

Varefakta

Køb og brug

Nyhedsarkiv

Presse

Information og undervisning

Om Varefakta

Varefakta og din virksomhed

Kontakt

Sitemap

Varefakta in English

Specifikationsskemaer

Varefakta > Nyhedsarkiv > Varefaktas magasin ”Ærlighed” > Nye EU-regler …Udskriv side

Nye EU-regler gør næringsdeklarationen obligatoriskNæringsindhold

Af Ib Keld Jensen

EU har vedtaget nye fælles mærkningsregler, som kommer til at gælde for alle færdigpakkede fødevarer i medlemslandene. Det er Europa-Parlamentet og Ministerrådet, der er nået til enighed efter flere års arbejde.

Reglerne ligner i vidt omfang de retningslinier, Varefakta i årevis har administreret efter, så for de fleste Varefakta-kunder bliver ændringerne begrænsede. 

Næringsdeklaration bliver obligatorisk
Afgørende er det dog, at næringsdeklarationen fremover bliver obligatorisk.

Det betyder, at indholdet af energi, fedt, mættet fedt, kulhydrater, sukkerarter, protein og salt pr. 100 gram eller pr. 100 milliliter altid skal fremgå i en samlet tabel.

Fremover vil betegnelsen salt blive anvendt i stedet for natrium. Det sker af hensyn til forbrugerforståeligheden.

Det bliver frivilligt, om man vil anvende GDA som supplerende mærkning, men gør man det, skal det fremgå, at værdierne er baseret på en voksen persons behov for næringsstoffer. 

Minimumskrav til skriftsstørrelse
Samtidig indeholder reglerne krav til minimum skriftsstørrelse. Kravene minder om Varefaktas anbefalinger om en skriftsstørrelse på minimum 8 punkt. 

Skriften skal være minimum 1,2 millimeter på emballager, hvor overfladen er over 80 cm2, mens den skal være minimum 0,9 millimeter på emballager med en overflade på under 80 cm2.

For især små produkter kan det blive en udfordring at få plads til de krævede oplysninger i en læselig form.

Allergene ingredienser
Allergene ingredienser skal fremhæves visuelt på en måde, der klart adskiller sig fra de øvrige ingredienser for eksempel ved hjælp af skrifttype, typografi eller baggrundsfarve. 
 
Oprindelsesland på kød
Oprindelseslandet for kød fra svin, får, geder og fjerkræ skal fremgå. Det er op til Kommissionen at udarbejde bestemmelser for, hvordan implementeringen skal foregå. Derfor vides det endnu ikke, om bestemmelserne kommer til at ligne dem, der allerede gælder for oksekød.

Desuden skal frosset kød, tilberedt kød og uforarbejdede fiskeriprodukter fremover mærkes med en frysedato.

I kraft ultimo 2011
Reglerne tådte i kraft i slutningen af 2011, men der vil være overgangsbestemmelser, sådan at eksisterende produkter kan sælges frem til 2014 eller 2016. Det forudsætter dog, at produkterne lever op til gældende mærkningsregler, men da dette er en forudsætning for at få Varefakta, har dette ingen praktisk betydning for Varefakta-kunder.

Generelt er Varefakta meget tilfreds med de nye mærkningsregler.
“Langt hen ad vejen ligner reglerne de anbefalinger, vi har givet vores kunder i årevis.
Der er ingen tvivl om, at de nye regler vil være med til i endnu højere grad at øge fokus på troværdig og kontrolleret information, så vi kan kun være tilfredse,” siger fødevarekonsulent  Kirsten Träger, Varefakta.