Formål

Formål

Varefaktas formål er at “virke for frivillig anvendelse af oplysende mærkning af brugsegnede varer eller tjenesteydelser til forbrugerne. Mærkningen skal bestå i deklaration af indhold og/eller egenskaber eller lignende.”
Ideen er at give nødvendige, tilstrækkelige og kontrollerede oplysninger, der er lette at sammenligne, så forbrugerne er i stand til selv at vælge den vare, der svarer til krav, behov og økonomiske muligheder.

Organisation

Varefakta blev stiftet i 1957 og er organiseret med en bestyrelse med det overordnede politiske ansvar og et sekretariat. Bestyrelsen består af repræsentanter for bl.a. industri-, handels- og forbrugerorganisationer.
Sekretariatet varetager det daglige arbejde.

Medlemmer af Varefaktas bestyrelse Klik her.

VAREFAKTA-deklarationer

Sekretariatet udarbejder deklarationer for principielt alle typer produkter fra fødevarer til sengetøj, madrasser, vaskepulver, cykellåse og røgalarmer.
Varefaktas deklarationer kaldes VAREFAKTA og kendes på:

Forskrifter

Deklarationer udarbejdes udfra regler og metoder nedfældet i en forskrift, der dækker en bestemt produktgruppe. Varefakta har p.t. i alt ca. 125 forskrifter, der løbende ajourføres og revideres. Der godkendes løbende nye forskrifter.
En forskrift indeholder bl.a. retningslinier for, hvilke oplysninger deklarationen skal indeholde, i hvilken rækkefølge oplysningerne skal anføres og hvordan produktet skal afprøves.

Forskrifterne udarbejdes på baggrund af gældende lovgivning, EF-direktiver, -forordninger, -henstillinger, standarder, normer og andre officielle regler samt krav og ønsker fra bestyrelsens organisationer og andre interessenter.

For produktgrupper hvor mærkning ikke er EU- eller lovreguleret, fastsætter Varefakta krav i samarbejde med brancheorganisationer og andre interessenter.

Ved beslutning om, hvilke oplysninger den færdige deklaration skal indeholde, tages vidtstrakte hensyn til forbrugernes ønsker. Men alle forskrifter skal godkendes af bestyrelsen, der sikrer, at alle interesser tilgodeses.

Inden en forskrift sendes til godkendelse i bestyrelsen, sendes den til høring hos en bred kreds. Det kan være brancheorganisationer, virksomheder, myndigheder og laboratorier.

Varefakta-krav

VAREFAKTA giver alle de oplysninger, forbrugerne behøver, for at vælge den vare, der opfylder det aktuelle behov.

Det betyder, at Varefakta ofte har mærkningskrav, der er mere omfattende end lovgivningens krav.

Kontrol

Inden Varefakta deklarerer et produkt sendes det til afprøvning på et uvildigt laboratorium eller prøvningsinstitut. Efter mærkning kontrolleres ved stikprøver ca. 1 gang årligt.

Samarbejde

Varefakta samarbejder med mange myndigheder, bl.a. Fødevarestyrelsen, Miljøstyrelsen og Sundhedsstyrelsen.
Desuden samarbejder vi bl.a. med Dansk Teknologisk Institut, DELTA, FORCE Technology, Eurofins, AnalyCen, Bureau Veritas og forsikringsselskaberne.

Finansiering

Varefaktas arbejde finansieres primært ved indtægter fra deklarationsarbejdet. Derudover modtager Varefakta tilskud fra bestyrelsens organisationer og Erhvervs- og vækstministeriet.

Varefaktas kunder betaler et årligt abonnement for brug af VAREFAKTA. Timeforbrug ved udarbejdelse af deklarationer og gennemgang af kontrolrapporter betales med timesats.

Markedsføring

En del af abonnementsprisen er øremærket til markedsføring og information.
Markedsføringen er rettet dels mod forbrugerne for at øge kendskabet til og præferencen for VAREFAKTA, dels mod producenter for at udvide kundekredsen.

Markedsføringen sker ved avisannoncering, udgivelse af pjecer og undervisningsmateriale og udsendelse af pressemeddelelser og artikler til dag-, distrikts-, uge- og fagblade.