12 år siden

Orientering om tilbagekaldelse af Trille Safe barneselen

2006.07.28

Producenten af Trille Safe barneselen, BabyTrold aps., Aalborg, besluttede i går i samråd med Sikkerhedsstyrelsen, at tilbagekalde alle solgte seler af dette navn. Forbrugere, der har købt en sele af mærket Trille Safe, kan få pengene retur ved at levere selen tilbage, hvor den er købt.
Beslutningen kommer, efter det har vist sig, at der er problemer med det spænde, der skal lukke selen. Der er lykkeligvis ingen rapporter om nogen form for uheld i den forbindelse.

For DVN har beslutningen særlig interesse. Trille Safe selen er forsynet med Varefakta, og dermed testet og godkendt efter vore forskrifter for barneseler. Vi står som garant for, at børneprodukter som bærer Varefakta-logoet, er testet og sikre, når man anvender produktet som anvist.

Trille Safe selen blev godkendt til Varefakta i januar 2005, og passerede ved den lejlighed testen uden bemærkninger.

Den 29. maj 2006 sendte vi Trille Safe selen til fornyet test hos Force Technologies, som et led i den stikprøvekontrol, vi foretager af alle produkter med Varefakta. Vi modtog testrapporten den 20. juli.

Rapporten viste, at selestroppens plastspænde ikke er tilstrækkelig brudsikkert.

Vi har desuden konstateret, at spændet ved ret lav påvirkning kan trækkes fra hinanden.

Med vore test udsætter vi produktet for en brug, der ligger så tæt som muligt op ad den måde, produktet anvendes på i praksis. Derfor må vi også pointere, at et barn næppe selv – ved korrekt montering – ville kunne trække spændet fra hinanden. Barnet er spændt fast i barnevognen ved numsen og derfor vil barnet formentlig ikke kunne stemme imod i lodret retning, så spændet udløses. Desuden kan barnet ikke komme til spændet, da det er pakket ind i en dækpose. Under alle omstændigheder er spændet imidlertid ikke tilstrækkeligt effektivt.

Producenten har netop været i Kina og dér fået fabrikkens forklaring på problemet med spændet. Meget tyder på, at det er støbeformen, som den kinesiske fabrik har anvendt, det er galt med. 5000 Trille Safe barneseler, som lå klar til afskibning, blev ved samme lejlighed trukket tilbage.

Vi har modtaget tre henvendelser fra forbrugere, der har oplevet problemer med Trille Safe selen. Den første var den 10. juli, og vedrørte netop spændet.

Ud over det nævnte problem med spændet, har man oplevet, at syningerne til stropperne er gået fra hinanden ved relativt let påvirkning på en næsten identisk barnesele, nemlig Trille selen. Dette problem har vi ikke kunnet konstatere ved vores test. Producentens umiddelbare bud er, at der kan være tale om en fejl på en eller nogle få seler, hvis syningen af fastgørelsesspænderne er foretaget for yderligt. Vi undersøger i øjeblikket dette spørgsmål nærmere.

Vi er også blevet gjort opmærksomme på, at der kan være problemer med lukkemekanismen på Trille selen, som er set åbnet med et enkelt tryk, hvilket ikke burde kunne forekomme. Dette er uhensigtsmæssigt, men ikke i modstrid med vores forskrift, idet barnet ikke kan komme til spændet, når dækposen er monteret korrekt. Vi har ikke kunnet konstatere problemer med lukkemekanismen ved vores test. Men vi undersøger spørgsmålet nærmere.

Desuden gennemgår vi alle relevante procedurer og forskrifter for at lære af eventuelle fejl.

Med venlig hilsen
Dansk Varefakta Nævn

Nærmere oplysninger ved henvendelse til konsulent, akademiingeniør Mogens Palm Hansen 4630 4506 eller souschef, akademiingeniør Jens Kristian Weidlich 4630 4513.

12 år siden

Orientering om tilbagekaldelse af Trille Safe barneselen

2006.07.28

Producenten af Trille Safe barneselen, BabyTrold aps., Aalborg, besluttede i går i samråd med Sikkerhedsstyrelsen, at tilbagekalde alle solgte seler af dette navn. Forbrugere, der har købt en sele af mærket Trille Safe, kan få pengene retur ved at levere selen tilbage, hvor den er købt.
Beslutningen kommer, efter det har vist sig, at der er problemer med det spænde, der skal lukke selen. Der er lykkeligvis ingen rapporter om nogen form for uheld i den forbindelse.

For DVN har beslutningen særlig interesse. Trille Safe selen er forsynet med Varefakta, og dermed testet og godkendt efter vore forskrifter for barneseler. Vi står som garant for, at børneprodukter som bærer Varefakta-logoet, er testet og sikre, når man anvender produktet som anvist.

Trille Safe selen blev godkendt til Varefakta i januar 2005, og passerede ved den lejlighed testen uden bemærkninger.

Den 29. maj 2006 sendte vi Trille Safe selen til fornyet test hos Force Technologies, som et led i den stikprøvekontrol, vi foretager af alle produkter med Varefakta. Vi modtog testrapporten den 20. juli.

Rapporten viste, at selestroppens plastspænde ikke er tilstrækkelig brudsikkert.

Vi har desuden konstateret, at spændet ved ret lav påvirkning kan trækkes fra hinanden.

Med vore test udsætter vi produktet for en brug, der ligger så tæt som muligt op ad den måde, produktet anvendes på i praksis. Derfor må vi også pointere, at et barn næppe selv – ved korrekt montering – ville kunne trække spændet fra hinanden. Barnet er spændt fast i barnevognen ved numsen og derfor vil barnet formentlig ikke kunne stemme imod i lodret retning, så spændet udløses. Desuden kan barnet ikke komme til spændet, da det er pakket ind i en dækpose. Under alle omstændigheder er spændet imidlertid ikke tilstrækkeligt effektivt.

Producenten har netop været i Kina og dér fået fabrikkens forklaring på problemet med spændet. Meget tyder på, at det er støbeformen, som den kinesiske fabrik har anvendt, det er galt med. 5000 Trille Safe barneseler, som lå klar til afskibning, blev ved samme lejlighed trukket tilbage.

Vi har modtaget tre henvendelser fra forbrugere, der har oplevet problemer med Trille Safe selen. Den første var den 10. juli, og vedrørte netop spændet.

Ud over det nævnte problem med spændet, har man oplevet, at syningerne til stropperne er gået fra hinanden ved relativt let påvirkning på en næsten identisk barnesele, nemlig Trille selen. Dette problem har vi ikke kunnet konstatere ved vores test. Producentens umiddelbare bud er, at der kan være tale om en fejl på en eller nogle få seler, hvis syningen af fastgørelsesspænderne er foretaget for yderligt. Vi undersøger i øjeblikket dette spørgsmål nærmere.

Vi er også blevet gjort opmærksomme på, at der kan være problemer med lukkemekanismen på Trille selen, som er set åbnet med et enkelt tryk, hvilket ikke burde kunne forekomme. Dette er uhensigtsmæssigt, men ikke i modstrid med vores forskrift, idet barnet ikke kan komme til spændet, når dækposen er monteret korrekt. Vi har ikke kunnet konstatere problemer med lukkemekanismen ved vores test. Men vi undersøger spørgsmålet nærmere.

Desuden gennemgår vi alle relevante procedurer og forskrifter for at lære af eventuelle fejl.

Med venlig hilsen
Dansk Varefakta Nævn

Nærmere oplysninger ved henvendelse til konsulent, akademiingeniør Mogens Palm Hansen 4630 4506 eller souschef, akademiingeniør Jens Kristian Weidlich 4630 4513.