6 år siden

Orientering vedr. forbrugerbladet Tænks test af røgalarmer

Forbrugerbladet Tænk offentliggjorde fredag den 28. oktober en artikel, hvori man tester 24 røgalarmer.

De to bedste røgalarmer i testen har begge Varefakta. Det drejer sig om Jacob Jensen – Røgalarm ioniserende og JO-EL Røgalarm Classic Solo.

Også 6., 7. og 13. pladsen indtages af røgalarmer fra JO-EL med Varefakta.

Nederst på listen finder man JO-EL Smoke Alarm Mini Solo, som ifølge testen dumper, sammen med otte andre røgalarmer.

JO-EL har valgt at trække den pågældende alarm fra markedet, og samtidig har man orienteret Sikkerhedstyrelsen for at få mulighed for at undersøge alarmen næmere.

“Det er en klog beslutning JO-EL har truffet. Røgalarmer kan i sagens natur være et spørgsmål om liv eller død, og derfor må der ikke være usikkerhed om, hvorvidt alarmen virker, som den skal. Varefakta står for kontrolleret og troværdig information, derfor skal forbrugerne kunne regne med, at når de køber et produkt med Varefakta, så er de på den sikre side,” siger akademiingeniør og souschef i Varefakta Jens Kristian Weidlich.

En røgalarm fra Elworks, der ligeledes har Varefakta, dumper også i Tænks test.
Sikkerhedsstyrelsen er orienteret 1. november, røgalarmen er tilbagekaldt og leverandøren har besluttet straks at udtage prøver af de alarmer, de har på lager, og sende dem til test.Begge tilbagetrækninger sker ud fra et forsigtighedsprincip.

Testet efter EU-standard

Alle alarmer, der bærer Varefakta-symbolet er på forhånd type-testet efter den EU-standard, der gælder på området.

EU-godkendte kontrolvirksomheder foretager årlig inspektion af producenternes kvalitetsstyring, for at sikre, at røgalarmerne kontrolmåles efter reglerne.

At røgalarmerne kontrolmåles efter reglerne er en forudsætning for at den enkelte producent kan bevare den certificering, der en betingelse for at røgalarmerne må sælges i Europa.

Den test, som Tænk har foretaget, er meget beskeden i forhold til den test og kontrol, vi og vores samarbejdspartnere udøver.
Tænk har således kun testet på fem parametre ud af de mere end 20 punkter, som standarden kræver.
Tænk har formodentlig kun testet et eksemplar af hvert produkt. Til sammenligning omfatter den typetest, som Varefakta bruger, altid 20 alarmer, som skal bestå på alle testpunkter for at få Varefakta. Hver alarm testes på et til fire punkter, dog måles samtlige 20 alarmers følsomhed.

Dette ændrer ikke dog ikke ved, at når Tænk tester på fem punkter, så skal alarmen naturligvis bestå på alle punkter. Det er klart.

Ingen dokumentation fra Tænk

Vi har bedt Tænk om at dokumentere sine testresultater ved at udlevere testrapporten til os.
Vi har også bedt Tænk om at oplyse, hvilket testlaboratorium Tænk har anvendt.
Tænk har af princip valgt at hemmeligholde begge dele, hvilket vi anser for problematisk.
I betragtning af at Tænk anser nogle af alarmerne for at være potentielt farlige er det uansvarligt at tilbageholde vigtige oplysninger og på den måde vanskeliggøre en undersøgelse af sagen.

Problem i hele EU
Hvis Tænks test står til troende, har det vidtrækkende konsekvenser.
De dumpede alarmer sælges ikke kun i Danmark, men i hele EU. Det er altså potentielt tusindvis af alarmer, der ikke lever op til den europæiske standard.

Desuden er det naturligvis en alvorlig sag for en leverandør af røgalarmer, når Tænk siger, at alarmen ikke er sikker.
Et andet stort problem er, at Tænk laver en rangordning af 24 røgalarmer efter at have udsat alarmerne for et lille udpluk af et meget omfattende testprogram.
Det kan betyde, at de alarmer, der ligger øverst på listen ville komme helt anderledes ud, hvis man havde testet på andre lige så vigtige parametre.
Med andre ord. Forbrugerne må tro, at hvis de køber alarmerne øverst på listen, så får de den bedste røgalarm.
Men det kan man ikke være sikker på ud fra den foreliggende meget begrænsede test fra Tænk.

Artiklen er opdateret den 15. december 2011.
6 år siden

Orientering vedr. forbrugerbladet Tænks test af røgalarmer

Forbrugerbladet Tænk offentliggjorde fredag den 28. oktober en artikel, hvori man tester 24 røgalarmer.

De to bedste røgalarmer i testen har begge Varefakta. Det drejer sig om Jacob Jensen – Røgalarm ioniserende og JO-EL Røgalarm Classic Solo.

Også 6., 7. og 13. pladsen indtages af røgalarmer fra JO-EL med Varefakta.

Nederst på listen finder man JO-EL Smoke Alarm Mini Solo, som ifølge testen dumper, sammen med otte andre røgalarmer.

JO-EL har valgt at trække den pågældende alarm fra markedet, og samtidig har man orienteret Sikkerhedstyrelsen for at få mulighed for at undersøge alarmen næmere.

“Det er en klog beslutning JO-EL har truffet. Røgalarmer kan i sagens natur være et spørgsmål om liv eller død, og derfor må der ikke være usikkerhed om, hvorvidt alarmen virker, som den skal. Varefakta står for kontrolleret og troværdig information, derfor skal forbrugerne kunne regne med, at når de køber et produkt med Varefakta, så er de på den sikre side,” siger akademiingeniør og souschef i Varefakta Jens Kristian Weidlich.

En røgalarm fra Elworks, der ligeledes har Varefakta, dumper også i Tænks test.
Sikkerhedsstyrelsen er orienteret 1. november, røgalarmen er tilbagekaldt og leverandøren har besluttet straks at udtage prøver af de alarmer, de har på lager, og sende dem til test.Begge tilbagetrækninger sker ud fra et forsigtighedsprincip.

Testet efter EU-standard

Alle alarmer, der bærer Varefakta-symbolet er på forhånd type-testet efter den EU-standard, der gælder på området.

EU-godkendte kontrolvirksomheder foretager årlig inspektion af producenternes kvalitetsstyring, for at sikre, at røgalarmerne kontrolmåles efter reglerne.

At røgalarmerne kontrolmåles efter reglerne er en forudsætning for at den enkelte producent kan bevare den certificering, der en betingelse for at røgalarmerne må sælges i Europa.

Den test, som Tænk har foretaget, er meget beskeden i forhold til den test og kontrol, vi og vores samarbejdspartnere udøver.
Tænk har således kun testet på fem parametre ud af de mere end 20 punkter, som standarden kræver.
Tænk har formodentlig kun testet et eksemplar af hvert produkt. Til sammenligning omfatter den typetest, som Varefakta bruger, altid 20 alarmer, som skal bestå på alle testpunkter for at få Varefakta. Hver alarm testes på et til fire punkter, dog måles samtlige 20 alarmers følsomhed.

Dette ændrer ikke dog ikke ved, at når Tænk tester på fem punkter, så skal alarmen naturligvis bestå på alle punkter. Det er klart.

Ingen dokumentation fra Tænk

Vi har bedt Tænk om at dokumentere sine testresultater ved at udlevere testrapporten til os.
Vi har også bedt Tænk om at oplyse, hvilket testlaboratorium Tænk har anvendt.
Tænk har af princip valgt at hemmeligholde begge dele, hvilket vi anser for problematisk.
I betragtning af at Tænk anser nogle af alarmerne for at være potentielt farlige er det uansvarligt at tilbageholde vigtige oplysninger og på den måde vanskeliggøre en undersøgelse af sagen.

Problem i hele EU
Hvis Tænks test står til troende, har det vidtrækkende konsekvenser.
De dumpede alarmer sælges ikke kun i Danmark, men i hele EU. Det er altså potentielt tusindvis af alarmer, der ikke lever op til den europæiske standard.

Desuden er det naturligvis en alvorlig sag for en leverandør af røgalarmer, når Tænk siger, at alarmen ikke er sikker.
Et andet stort problem er, at Tænk laver en rangordning af 24 røgalarmer efter at have udsat alarmerne for et lille udpluk af et meget omfattende testprogram.
Det kan betyde, at de alarmer, der ligger øverst på listen ville komme helt anderledes ud, hvis man havde testet på andre lige så vigtige parametre.
Med andre ord. Forbrugerne må tro, at hvis de køber alarmerne øverst på listen, så får de den bedste røgalarm.
Men det kan man ikke være sikker på ud fra den foreliggende meget begrænsede test fra Tænk.

Artiklen er opdateret den 15. december 2011.