Produktdeklaration

Varefakta hjælper dig med at lave en god produktdeklaration

 

For fødevarers vedkommende er det helt naturligt, at der er en varedeklaration – der er en stram lovregulering på området, og der er mange obligatoriske oplysninger, der skal med, når man deklarerer færdigpakkede fødevarer.

 

For nonfood varer er der i mange tilfælde ikke krav til, at der skal være en produktdeklaration på emballagen eller ved varen, når varen er sat til salg i butikkerne.
En produktdeklaration er god forbrugerinformation. Med produktdeklarationen kan man beskrive og evt. fremhæve egenskaber ved sit produkt og dermed gøre forbrugerens valg lettere og mere kvalificeret.

En produktdeklaration kan for eksempel indeholde information om størrelse, vægt og kvalitet på varen, men det kan også være råd eller advarsler om brug af produktet.

Varefakta kan hjælpe med at udarbejde produktdeklarationer på mange typer varer.
Vi skelner mellem nonfood dagligvarer, som typisk købes i et supermarked og nonfood udvalgsvarer, som er mere langvarige forbrugsgoder.
Nonfood dagligvarer kan være toiletpapir, bleer eller rengøringsmidler. Her er en produktdeklaration relevant, så forbrugeren kan se, hvor meget der er i varen, og han kan sammenligne produktdeklarationen på forskellige varer og vælge ud fra sit behov.

For nogen typer dagligvarer er det obligatorisk med visse oplysninger. Det gælder f.eks. rengøringsmidler. Nonfood udvalgsvarer kan f.eks. være børneprodukter, cykellåse eller røgalarmer. For disse varetyper er en produktdeklaration ekstra vigtig, fordi egenskaberne kan være afgørende for forbrugerens valg.

En produktdeklaration fra Varefakta giver oplysninger, der ligger langt ud over lovens krav, men som er vigtige for forbrugeren i købssituationen.

Læs her på vores hjemmeside, hvordan du får Varefakta på dit produkt.