11 år siden

Redegørelse om brug af barneseler

2007.05.24

På baggrund af Politikens test af barnevognsseler offentliggjort i avisen den 19. maj og på hjemmesiden www.tjek.dk den 18. maj udtaler Dansk Varefakta Nævn følgende:

Barnevognsseler med Varefakta er gennemtestede og sikre. Der er ikke belæg for at sige andet.

Politikens test bygger på en misforståelse.

Danmark er i realiteten det eneste land, hvor småbørnsforældre bruger barnevognsseler. Derfor giver det ingen mening, at teste danske barnevognsseler efter den europæiske standard, der retter sig mod gåseler.
Tværtimod er det godt, at vi har egne dansk tilpassede retningslinier, for
ellers ville forbrugeren være ilde stedt.

Baggrund:
Den 18. og 19. maj offentliggjorde Politiken dels på hjemmesiden www.tjek.dk, dels i moderavisen en test, der viste, at syv barnevognsseler dumpede, når de blev testet efter den europæiske standard.

Ved en såkaldt dynamisk test, hvor selen blev udsat for en vægt på 13 kg (ikke 20 kg, som Politiken skriver) i 30 centimeters i frit fald gik alle seler i stykker ved et eller flere forsøg.

På den baggrund konkluderede Politiken, at det er svært at finde en god og sikker barnevognssele for den danske forbruger.

Som nævnt testede Politiken efter den europæiske standard EN 13210 fra 2004, som er udarbejdet i den europæiske standardiseringsgruppe TC252 WG4.

Imidlertid sigter denne standard ikke mod barnevognsseler, men mod gåseler. Det skyldes, at Danmark praktisk talt er det eneste land i Europa, der lægger børn til at sove i en barnevogn uden efterfølgende at være ved barnevognen. Det indebærer, at børn i en vis alder vil kunne kravle ud af barnevognen med mindre, de er spændt fast.

Når børnene er spændt korrekt fast vil de ikke kunne kravle ud af barnevognen. Og de vil ikke kunne opnå et frit fald på 30 centimeter.

Den europæiske standard sigter mod gåseler, som kun i begrænset omfang anvendes herhjemme. Og den dynamiske test sigter mod den situation, hvor et barn i en gåsele eksempelvis falder ned ad en trappe eller snubler på et fortov.

Danmark stemte imod den europæiske standard. Standarden tager på en række områder ikke højde for den danske brug af seler i barnevogne.

Politiken skriver desuden, at Varefakta ikke undersøger om barnevognsseler kan holde til presset. Det er decideret forkert. Varefaktas prøvning indebærer en styrketest, hvilket typisk også fremgår af deklarationen.

Dansk Varefakta Nævn udarbejdede første gang allerede for 38 år siden en forskrift, der er en slags regelsæt – for den specielle danske brug af barnevognsseler. Lignende forskrifter har DVN udarbejdet på en række andre områder for eksempel på barnevogne.

For at trække situationen op, så har Politiken altså testet barnevognsseler med en test, der er udviklet med henblik på gåseler.

Det betyder desuden, at den europæiske standard ikke tester en række forhold, som er relevante for den danske brug af barnevognsseler. Det gælder for eksempel spænderne, som dels holder barnet på plads i selen, dels holder barnet fastpændt i barnevognen. Forhold der er af vital betydning for om barnevognsselen er sikker at anvende til sit formål.

Stort set alle barnevognsseler på det danske marked er testet efter Dansk Varefakta Nævns forskrift.

Dermed er de sikre.

Er de derimod kun testet efter europæisk standard, kan man ikke som forbruger som en selvfølge regne med, at de er sikre i brug i en barnevogn.

Når alt dette er sagt, så vil en dynamisk test efter den europæiske standard ikke forringe sikkerheden ved en integrering i den danske forskrift. Dansk Varefakta Nævn har gennem længere tid arbejdet med at revidere forskriften for barnevognsseler. I den forbindelse er det under overvejelse at integrere den dynamiske del af den europæiske test.

Ikke fordi vi finder det påkrævet ud fra en sikkerhedsmæssig vurdering. For det gør vi ikke. Men da vi har tradition for at læne os op af internationale standarder, når vi udvikler vore egne forskrifter, og da en dynamisk test som nævnt ikke vil forringe sikkerheden for barnevognsseler, så overvejer vi, at integrere den dynamiske test i vores forskrift, nu da forskriften alligevel skal revideres.

Med i overvejelsen hører desuden, at danske producenter med en europæisk standardgodkendelse vil få bedre mulighed for at afsætte deres produkter uden for landets grænser, hvor Varefakta ikke har den samme gennemslagskraft som herhjemme.

Vores konklusion er, at der intet belæg er for Politikens påstand om, at barnevognsseler med Varefakta ikke er sikre. Vi mener, at Politiken skræmmer småbørnsforældre helt unødigt, og tilmed anbefaler en testmetode, som afgjort er mindre sikker end den metode, man forsøger at så tvivl om.

Det kan ingen have interesse i.

Dansk Varefakta Nævn
den 24. maj 2007

11 år siden

Redegørelse om brug af barneseler

2007.05.24

På baggrund af Politikens test af barnevognsseler offentliggjort i avisen den 19. maj og på hjemmesiden www.tjek.dk den 18. maj udtaler Dansk Varefakta Nævn følgende:

Barnevognsseler med Varefakta er gennemtestede og sikre. Der er ikke belæg for at sige andet.

Politikens test bygger på en misforståelse.

Danmark er i realiteten det eneste land, hvor småbørnsforældre bruger barnevognsseler. Derfor giver det ingen mening, at teste danske barnevognsseler efter den europæiske standard, der retter sig mod gåseler.
Tværtimod er det godt, at vi har egne dansk tilpassede retningslinier, for
ellers ville forbrugeren være ilde stedt.

Baggrund:
Den 18. og 19. maj offentliggjorde Politiken dels på hjemmesiden www.tjek.dk, dels i moderavisen en test, der viste, at syv barnevognsseler dumpede, når de blev testet efter den europæiske standard.

Ved en såkaldt dynamisk test, hvor selen blev udsat for en vægt på 13 kg (ikke 20 kg, som Politiken skriver) i 30 centimeters i frit fald gik alle seler i stykker ved et eller flere forsøg.

På den baggrund konkluderede Politiken, at det er svært at finde en god og sikker barnevognssele for den danske forbruger.

Som nævnt testede Politiken efter den europæiske standard EN 13210 fra 2004, som er udarbejdet i den europæiske standardiseringsgruppe TC252 WG4.

Imidlertid sigter denne standard ikke mod barnevognsseler, men mod gåseler. Det skyldes, at Danmark praktisk talt er det eneste land i Europa, der lægger børn til at sove i en barnevogn uden efterfølgende at være ved barnevognen. Det indebærer, at børn i en vis alder vil kunne kravle ud af barnevognen med mindre, de er spændt fast.

Når børnene er spændt korrekt fast vil de ikke kunne kravle ud af barnevognen. Og de vil ikke kunne opnå et frit fald på 30 centimeter.

Den europæiske standard sigter mod gåseler, som kun i begrænset omfang anvendes herhjemme. Og den dynamiske test sigter mod den situation, hvor et barn i en gåsele eksempelvis falder ned ad en trappe eller snubler på et fortov.

Danmark stemte imod den europæiske standard. Standarden tager på en række områder ikke højde for den danske brug af seler i barnevogne.

Politiken skriver desuden, at Varefakta ikke undersøger om barnevognsseler kan holde til presset. Det er decideret forkert. Varefaktas prøvning indebærer en styrketest, hvilket typisk også fremgår af deklarationen.

Dansk Varefakta Nævn udarbejdede første gang allerede for 38 år siden en forskrift, der er en slags regelsæt – for den specielle danske brug af barnevognsseler. Lignende forskrifter har DVN udarbejdet på en række andre områder for eksempel på barnevogne.

For at trække situationen op, så har Politiken altså testet barnevognsseler med en test, der er udviklet med henblik på gåseler.

Det betyder desuden, at den europæiske standard ikke tester en række forhold, som er relevante for den danske brug af barnevognsseler. Det gælder for eksempel spænderne, som dels holder barnet på plads i selen, dels holder barnet fastpændt i barnevognen. Forhold der er af vital betydning for om barnevognsselen er sikker at anvende til sit formål.

Stort set alle barnevognsseler på det danske marked er testet efter Dansk Varefakta Nævns forskrift.

Dermed er de sikre.

Er de derimod kun testet efter europæisk standard, kan man ikke som forbruger som en selvfølge regne med, at de er sikre i brug i en barnevogn.

Når alt dette er sagt, så vil en dynamisk test efter den europæiske standard ikke forringe sikkerheden ved en integrering i den danske forskrift. Dansk Varefakta Nævn har gennem længere tid arbejdet med at revidere forskriften for barnevognsseler. I den forbindelse er det under overvejelse at integrere den dynamiske del af den europæiske test.

Ikke fordi vi finder det påkrævet ud fra en sikkerhedsmæssig vurdering. For det gør vi ikke. Men da vi har tradition for at læne os op af internationale standarder, når vi udvikler vore egne forskrifter, og da en dynamisk test som nævnt ikke vil forringe sikkerheden for barnevognsseler, så overvejer vi, at integrere den dynamiske test i vores forskrift, nu da forskriften alligevel skal revideres.

Med i overvejelsen hører desuden, at danske producenter med en europæisk standardgodkendelse vil få bedre mulighed for at afsætte deres produkter uden for landets grænser, hvor Varefakta ikke har den samme gennemslagskraft som herhjemme.

Vores konklusion er, at der intet belæg er for Politikens påstand om, at barnevognsseler med Varefakta ikke er sikre. Vi mener, at Politiken skræmmer småbørnsforældre helt unødigt, og tilmed anbefaler en testmetode, som afgjort er mindre sikker end den metode, man forsøger at så tvivl om.

Det kan ingen have interesse i.

Dansk Varefakta Nævn
den 24. maj 2007