Varefakta

Varefakta er en uvildig organisation, der udarbejder og kontrollerer varedeklarationer på mange forskellige typer produkter.

Varefakta har siden 1957 udarbejdet deklarationer til fødevarer og en lang række nonfood-varer. Det bærende element i Varefaktas deklarationer er brugsegnethed og troværdighed.

 

Brugsegnethed fordi Varefakta er af den holdning, at varer, der ikke er brugsegnede til sit formål ingen berettigelse har. Derfor kontrollerer Varefakta altid varerne inden, de bliver deklareret. For fødevarer følges lovgivningen.

Varefakta vurderer, at fødevarer, der ikke er lovlige, ikke er brugsegnede. For nonfoodvarer har Varefakta udarbejdet egne krav, som varerne skal opfylde for at Varefakta betragter dem som brugsegnede.

Varefakta har således minimumskrav til alle nonfoodvarer til sikring af, at de er brugsegnede. Køkkenrulle skal f.eks. have en vis sugeevne for at Varefakta vurderer den som brugsegnet. Cykellåse må ikke kunne brydes op indenfor tre minutter med almindeligt værktøj og vaskepulver skal kunne vaske tøjet rent. Hvis varerne lever op til kravet om brugsegnethed, deklarerer Varefakta varerne efter de oplysninger, vi får fra producenten og de analyseresultater, vi får fra laboratorierne.

Varefakta sørger for, at deklarationerne er lette at sammenligne, så forbrugerne kan vurdere varerne i forhold til hinanden og vælge den vare, der passe til behovet. Ca en gang om året sørger Varefakta for, at varerne bliver indkøbt i forretningerne, som forbrugerne køber dem, og sender dem til analyse eller afprøvning på forskellige laboratorier i Danmark og udlandet, der kan teste de pågældende varer.
Varefakta har selv et lille laboratorium, hvor vi kan teste nonfood dagligvarer som f.eks. papirvarer, plastposer, aluminimumsbakker og engangsservice.
Varefakta hed tidligere Dansk Varefakta Nævn, men har nu skriftet navn til slet og ret Varefakta. Varefakta er navnet på firmaet – men også på de deklarationer de udarbejder og som mærkes med logoet