8 år siden

To fonde finansierer nyt DVN-projekt

To fonde finansierer nyt DVN-projekt

Arbejdet med et nyt undervisningsprojekt rettet mod eleverne på folkeskolens mellemtrin og deres forældre er netop sat i gang, efter at to fonde har bevilget midler til projektet.

De to fonde er henholdsvis A/S KFI Holdings erhvervsdrivende fond samt Nordea-fonden. Udarbejdelse af projektbeskrivelse og søgning af midler er muliggjort gennem startstøtte fra Landbrug og Fødevarer.

Projektet ligger i forlængelse af vores skoleavisprojekt, som DVN lancerede i foråret 2009 og består dels af en hjemmeside, hvor eleverne kan dyste om viden på varedeklarationer med klassekammerater, andre skoler og på landsplan. Men forældrene skal også inddrages, og derfor udarbejdes der særligt materiale som skal inspirere dem.

Projektet sigter mod en lancering den 20. oktober 2010 kl. 20.10.
2010.03.22