Fisk

Fisk – hvad betyder ordene?
Forklaring på ord og begreber i Varefaktas deklarationer.

Bløddyr er hvirvelløse dyr, der ofte har en kalkholdig skal. Eksempler er musling, snegl og blæksprutte. Det er et allergen.

Dybfrossen betyder, at produktet uafbrudt har holdt en temperatur på -18 ºC eller derunder.

Fangstområde (FAO område) er en opdeling af verdenshavene i områder, der anvendes til at beskrive, hvor fiskene er fanget. Det er obligatorisk at angive det på fiskevarer og akvakulturvarer (fisk og skaldyr).

Halvkonserves er ikke-varmebehandlede fødevarer, konserveret ved tilsætning af salt, syre, sukker og/eller konserveringsmiddel. Halvkonserves skal være mærket med den temperatur, det skal opbevares ved, fx ”Opbevares ved højst +10 °C”.

Handelsnavn er det officielle danske navn for arten.

Latinsk navn er det latinske navn for arten.

Helkonserves er varmebehandlede fødevarer, der er pakket i hermetisk lukket (lufttæt) emballage. Helkonserves skal være holdbar i mindst 12 måneder ved +20 °C.

Isglaseret betyder, at indholdet er overtrukket med et beskyttende islag ved dypning i vand, f.eks. løsfrosne rejer.

Krebsdyr er leddyr med to antenner. Eksempler er krabber og krebs. Det er et allergen.

MSC logo viser, at fisk og skaldyr stammer fra bæredygtigt fiskeri.

Omega 3 fedtsyrer er en gruppe af flerumættede fedtsyrer, der skal tilføres via kosten.

”Optøet” viser, at produktet har været frosset og sælges optøet.

Røget fisk betyder, at fisken er behandlet med røg. Der findes både kold- og varmrøgning, hvilket adskiller sig ved temperaturen.

Saltet fisk er en måde at konservere fisk på og samtidig ændre smag og konsistens.

Saltvandsfisk er fisk der lever og er fanget i saltvand, fx verdenshavene.

Ferskvandsfisk er fisk der lever i ferskvand, som fx større søer.

Opdræt – nogle fisk er opdrættet i bassiner. Hvis den ferske fisk er opdrættet, skal det fremgå af mærkningen, samt i hvilket land opdrætningen er sket.

Fersk / rå betyder, at fisken ikke har været udsat for nogen behandling/forarbejdning andet end køling.

Kaviar er rogn (æg) fra støren. Andre velkendte slags rogn er fra stenbidder og laks, men disse må ikke kaldes for kaviar.

Parasitter er snyltere, der kan overføres fra fødevarer til kroppen. Fisk der anvendes til sushi, hvor fisken skal være rå, skal have været nedfrosset i mindst et døgn. Formålet er at slå evt. parasitter ihjel.

Havbrug – hvor fisken er opdrættet og lever i lukkede anlæg i havet, i saltvand.

Dambrug – hvor fisken er opdrættet på land, i forbindelse med sø eller å, og lever i ferskvand.