Lyssymboler

Lys med Varefakta-deklaration skal have nogle advarsler, som vises med symboler. Efter dette symbol

skal der mindst være disse 4 symboler:

Tekst til symbol/betydning – behøver ikke at stå på emballagen
 Efterlad aldrig et tændt lys
 Hold tændte lys utilgængelig for børn og dyr.
 Sørg altid for, at der er xx cm mellem tændte lys.
(I stedet for xx, står der hvor mange cm, der skal være mellem lysene.)
 Hold god afstand til letantændelige materialer.

 

Ud over de 4 symboler kan der være et eller flere af følgende symboler:

Tekst til symbol/betydning – behøver ikke at stå på emballagen
 Stil ikke lyset nær varmekilder.
 Stil lyset oprejst.
Klip vægen ned til ca. 1 cm inden lyset tændes.
Brug altid en lyseslukker, pust aldrig lyset ud.
Brug altid en egnet og stabil stage.
Efterlad ikke tændstikker og andet affald i stearinmassen
Flyt ikke på lyset når det er tændt.
Brug egnet stage, da lyset løber.
Brug aldrig væske til at slukke lyset med.
Stil ikke lyset i træk.
Brug kun fyrfadslys i holdere og varmere med ventilationshuller.