Læs og forstå en varedeklaration

Varefakta har i 2012 og 2013 udsendt et lille kursus i at læse og forstå en varedeklaration til Varefaktas forbrugerpanel.
På nedenstående links finder du det samlede “kursus”.

Gennemgang af en færdig varedeklaration – kort version (PDF)

Gennemgang af en færdig varedeklaration – uddybet version (PDF)

Varedeklarationer – læs og forstå
Indlæg i Landbrug og Fødevarers Madkundskabsforum om varedeklarationer samt en præsentation af Varefakta
v./fødevarekonsulent Camilla Andersen, Varefakta – læs indlægget her