Hvad skal jeg vælge?

FRIVILLIG VAREDEKLARATION

Indhold: Oplysninger om varerne

Egenskaber: Oplysningerne er
Neutrale
Lette at sammenligne
Kontrollerede

Opfylder Varefaktas krav til en
VAREFAKTA-deklaration.

Råd: Vælg med Varefakta.

Varefakta
Københavnsvej 106, H-3
4000 Roskilde

VK 11111

Varefakta er enfrivillig varedeklaration, dvs. fabrikanterne/ importørerne bestemmer selv, om de vil deklarere deres varer med Varefakta.

Varefakta kan altid kendes på Varefaktas mærke.

I Varefakta står oplysninger om varernes indhold og egenskaber. Oplysningerne står i et afgrænset felt på emballagen eller på en etiket, der følger med varen – og altid sammen med Varefaktas mærke. Du finder Varefakta på mange forskellige varer – fra fødevarer og hunde- og kattefoder til sengetøj, vaskepulver og cykellåse. Og også på varer, hvor sikkerheden er vigtig f.eks. narresutter, barnesenge- og seler og røgalarmer.

Deklarationerne udarbejdes udfra regler, der er fastlagt af Varefakta, så fabrikanterne kan ikke selv bestemme, hvilke oplysninger de vil give.

Reglerne omfatter hvilke oplysninger, der skal – og må – stå i deklarationen, hvordan oplysningerne skal formuleres og i hvilken rækkefølge, de skal stå.

Reglerne sikrer, at oplysningerne er neutrale og at deklarationerne er lette at sammenligne, fordi oplysningerne altid står i en bestemt rækkefølge.

I reglerne står også, hvordan varerne skal afprøves eller analyseres.

Varefakta kontrollerer, at oplysningerne i Varefakta altid er rigtige ved jævnligt at udtage stikprøver af varerne, der sendes til afprøvning eller analyse på neutrale laboratorier.

Varefakta giver ofte flere oplysninger end loven kræver og for mange varegrupper har Varefakta fastlagt minimumskrav, der skal opfyldes, for at varen kan få Varefakta. Fabrikanten/importøren skal dokumentere, at kravene er opfyldt, før der sættes Varefakta på varen.

Varefakta kan også indeholde gode råd om, hvordan varen bruges mest hensigtsmæssigt, eller der kan stå advarsler, hvis forkert brug kan være til fare for brugeren.

I Varefaktas bestyrelse sidder repræsentanter for forbrugere, detailhandel og industri. De godkender de regler, hver varegruppe deklareres efter. Det daglige arbejde varetages af et sekretariat.

Alle Varefakta-deklarationer er forsynet med et nummer, der bruges, når varerne udtages til stikprøvekontrol.

Varefakta betyder:

 • deklarationer, der er lette at finde oplysningerne står samlet og kendes på:
 • neutrale oplysninger om varerne
 • relevante oplysninger om varerne
 • ofte flere oplysninger, end loven kræver
 • deklarationer, der er lette at sammenligne, fordi oplysningerne står i samme rækkefølge
 • kontrol på neutrale laboratorier

RÅD

 • Se og spørg efter varer med Varefakta
 • Læs deklarationerne
 • Sammenlign varerne
 • Vælg efter behov og pengepung
 • Varer med Varefakta kontrolleres
 • Varefakta får udtaget stikprøver af varerne i butikkerne eller hos producenten.
 • Prøverne kontrolleres på et neutralt laboratorium eller prøvningsinstitut efter Varefaktas regler.