6 år siden

Varefakta-pjece udfordrer rutine-indkøbene

Forbrugere i undersøgelse er begyndt at interessere sig for indholdet af de produkter, de køber.

Af Ib Keld Jensen

Hvad skal jeg vælge? Det spørgsmål stiller Varefakta i en pjece, som blev bredt distribueret via supermarkeder landet over for et år siden. Nu foreligger en evaluering af pjecen, som viser, at forbrugerne i høj grad oplever sig hjulpet af pjecens indhold.

Som en kvindelig pædagog på 44 år siger:
“Jeg har tidligere haft svært ved at overskue og finde rundt i den jungle af informationer, der står på produkterne og har manglet mere viden. Pjecen har gjort mig mere opmærksom og hjulpet mig til at forstå, hvordan man kan vælge ud fra sine egne præferencer.”Formålet med pjecen er netop at hjælpe forbrugeren til at træffe egne kvalificerede valg på baggrund af oplysningerne i varedeklarationen, og der er stor enighed blandt respondenterne om, at pjecen er med til at øge bevidstheden om og interessen for, hvad man som forbruger går efter.Det er stud. Professionsbachelorer i Ernæring og Sundhed Naja Kjær og Kajsa Armandt ved PH Metropol i København, der under faglig vejledning fra lektor Mulle Signe Nielsen har udarbejdet evalueringen, som bygger på udsagn fra 10 forældre i målgruppen fordelt over landet.

Pjecen er støttet af midler fra Nordea-fonden, og den er en del af et større projekt, der også omfatter et onlinespil, Bagsidentureretur.dk, målrettet børn i 4. til 7. klasse og deres forældre.

I konklusionen hedder det:
“Pjecen lever fuldt ud op til formålet. De interviewede forbrugere oplever at få ny information og lærer mere om, hvordan de kan bruge varedeklarationer, så de kan vælge fødevarer af god kvalitet. Derudover oplever de, at den øgede viden giver dem en øget opmærksomhed på, hvad de køber og spiser. De beskriver, at den nye viden motiverer dem yderligere til at træffe nye, mere bevidste valg. Interviewpersonerne fremhæver, at pjecen er anvendelig, overskuelig og letforståelig.”

Formålet med pjecen er at give tip til, hvordan forbrugerne kan træffe bevidste valg, når de vælger fødevarer. Den er udviklet til forældre og giver informationer om, hvad varedeklarationen fortæller om en vare, og hvordan informationerne kan bruges til at træffe kvalificerede valg. Målgruppen er defineret til forældre med børn på mellemtrinnet (4.-7. klasse) i Danmark.

Pjecen indeholder også en lille guide til brug ude i butikken, hvis varedeklarationerne ikke umiddelbart er til at forstå.

“Og så fandt jeg ud af, at man kan klippe den dér indkøbsguide ud og tage den med i lommen, når jeg skal handle. Dét er smart!,” som en 35-årig mandlig tømrer siger.

Selve pjecen finder du i en pdf-version hér og hele evalueringen her.
2012.01.11