Visse varer med Varefakta er fritaget fra myndighedskontrol

Fødevarer med det trekantede Varefakta-logo kan være fritaget fra stikprøvekontrol af mærkningen, når Fødevarestyrelsens kontrollanter kommer forbi. Det er resultatet af et samarbejde mellem Varefakta og Fødevarestyrelsen.

Mærkningen på fødevarer med Varefakta-logo skal ikke kontrolleres af fødevaremyndighederne. Den kontrol, Varefakta selv foretager er nemlig så effektiv og troværdig, at Fødevarestyrelsen ikke finder, at der er grund til at bruge ressourcerne på at kontrollere Varefakta-mærkede fødevarer.

I praksis betyder det, at Varefaktas kunder har fået Fødevarestyrelsens anerkendelse til at blive fritaget for den ordinære kontrol af mærkning, når der er Varefakta-logo på varen. Samarbejdet indebærer, at Fødevarestyrelsen anerkender, at Varefakta uvildigt rådgiver fødevarevirksomheder omkring mærkningsregler og løbende og regelmæssigt kontrollerer, at varerne lever op til disse regler.

I stedet vil Fødevarestyrelsen målrette fødevarekontrollen mod de aktiviteter og virksomheder, hvor risikoen for fødevaresikkerheden og behovet for kontrol er størst.

Kontakt Varefaktas konsulenter på fødevarekontoret for nærmere information om fordelene for dig.

Find kontaktinfo hér: http://varefakta.dk/presse/find-en-ekspert/