Danskerne tror fejlagtigt, at barnevognen er testet

Otte ud af ti danskere har tillid til, at de fleste børneprodukter har været igennem en uvildig kontrol, inden de lander i butikkerne, viser ny undersøgelse. Men det er sjældent tilfældet. Et misforstået mærke kan delvist forklare miseren.

Af Ib Keld Jensen

Sikkerheden er testet og i orden, når barneseler, barnesenge og barnevogne bliver langet over disken i danske butikker. Det er det store flertal af danskerne overbeviste om. 43 procent af danskerne tror således, at myndighederne tjekker alle børneprodukter, inden de må sælges, mens yderligere 40 procent har tiltro til, at de fleste børneprodukter testes af en uvildig instans.

Kun 17 procent er klar over, at det i de allerfleste tilfælde er producenterne selv, der  siger god for produkterne, og at det derfor er undtagelsen, at børneprodukter er gransket af myndighederne eller en anden uvildig instans, inden de sættes til salg i butikkerne eller på nettet.

Undersøgelsen, som Forbrugerrådet har foretaget for Varefakta, viser desuden, at tilliden til børneprodukterne er størst i aldersgruppen fra 25-35 årige.  I aldersgruppen med flest småbørnsforældre antager 85 procent, at produkterne er testet på forhånd.

”Producenterne af børneprodukter har et kæmpeansvar her, når de sælger produkter, man ikke kan være sikker på er testet. Undersøgelsen viser, at forbrugerne køber i blind tillid til, at alle børneprodukter er testet og opfylder krav til sikkerhed, som netop er så vigtigt for småbørnsfamilier. Med resultatet af denne undersøgelse ved vi nu, at producenterne giver forbrugerne en falsk tryghed. Det bør de gøre noget ved,” siger direktør for Varefakta, Helga Møller.

Betaler selv
Varefakta tester selv børneprodukter som barnevogne og barneseler på akkrediteret laboratorium, inden de blåstemples og sendes ud i butikkerne. Men da Varefakta er en frivillig ordning, som producenter og importører selv betaler for at benytte, er det langt fra alle børneprodukter, der testes.

Også Forbrugerrådet tester, og det samme gør en række medier, men det er først efter, at produkterne er kommet på markedet, og ofte er der tale om mindre omfattende tests.

At 83 procent af forbrugerne alligevel har så udbredt en tillid til, at børneprodukter er testet på forhånd, kan til en vis grad forklares med forbrugernes tillid til CE-mærket.

CE-mærke vildleder
En undersøgelse som Forbrugerrådets blad Tænk offentliggjorde i maj viser en stor forbrugertillid til CE-mærket. Halvdelen af danskerne sagde ved den lejlighed, at de er mere trygge ved et CE-mærket produkt, end ved et produkt uden CE-mærke. Men det er en falsk tryghed.

Forbrugerrådet advarer i utvetydige vendinger forbrugerne og anbefaler ganske enkelt at ignorere CE-mærket.

”Vi mener ikke, at forbrugerne kan bruge CE-mærket  til noget som helst,” fastslår ingeniør Helen Amundsen fra Forbrugerrådet.

CE-mærket siger ikke noget om, hvorvidt et produkt er sikkert eller ej. Mærket er udelukkende en erklæring fra producenten om, at produktet lever op til EU-lovgivningen for netop produkter af denne type.

Forbrugerrådet mener, at forbrugerne som en selvfølge bør kunne gå ud fra, at alle produkter på markedet er lovlige, uden at man behøver at sætte mærke på.

Der er vidt forskellige krav til, hvad det kræver af en producent at få lov til at sætte CE-mærket på sit produkt. Nogle produkter skal kontrolleres af en uvildig tredje instans, mens andre bare skal kontrolleres af producenten selv.

Farlige produkter hver uge
CE-mærket viser sig også at blive anvendt med en vis tilfældighed.

Akademiingeniør Jens Kristian Weidlich fra Varefakta fortæller, at der er eksempler på, at CE-mærket er sat på produkter nærmest pr. automatik, og uden at producenten havde sat sig ind i de standarder, der kræves opfyldt.

Hver uge trækker Rapex – et fælleseuropæisk produktsikkerhedssamarbejde – et par snese farlige produkter ned af hylderne rundt om i Europa, herunder også i Danmark. Mange af dem er forsynet med CE-mærket uden, at det gør dem hverken sikre eller lovlige.

Hos Forbrugerrådet mener Helen Amundsen, at forbrugerne skal anvises handlemuligheder i stedet for blot at få udpeget problemet.

”En af mulighederne er at anbefale Varefakta, der tester og kontrollerer børneprodukter, før de kommer på markedet. En anden mulighed er, at der sættes flere ressourcer af til myndighedernes markedskontrol”.

Fakta:
Undersøgelsen er gennemført i september og oktober 2013. Forbrugerrådets forbrugerpanel består af 3249 paneldeltagere over 18 år. Resultaterne er baseret på svar fra 1047 respondenter, hvilket giver en svarprocent på 32 %. Data er vægtet i forhold til køn, uddannelsesniveau og alder og repræsentativ for disse grupper.

De adspurgte havde tre svarmuligheder:

1. Myndighederne sikkerhedstester på forhånd alle børneprodukter, ellers må de ikke sælges i danske butikker
2. De fleste børneprodukter, men ikke alle, er testet af en uvildig instans, inden de kommer på markedet.
3. Kun få eller ingen børneprodukter er testet af en uvildig instans, før de kommer på markedet. Producenten selv står for at vurdere sikkerheden.

November 2013

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Name *