110 gode grunde til at bruge Varefakta

Varefakta har samlet en oversigt over den fødevarelovgivning, der ligger til grund for deklarering og stikprøvekontrol, og det er til at miste pusten af.

Af Ib Keld Jensen

Hvis du synes det kan være svært helt at få overblik over love og bekendtgørelser på fødevareområdet, så fortvivl ikke. Du er langt fra alene.

Faktisk er det nok de færreste, der kan siges bare at have et nogenlunde overblik, og når man lader blikket løbe hen over de fire tætskrevne sider med oversigt over de i alt 112 love, forordninger, bekendtgørelser og vejledninger m.m., forstår man hvorfor.

Et er selve deklarationernes grundlov, EU forordningen om fødevareinformation til forbrugerne, som sætter de overordnede rammer. Den rummer en række fortolkningsmuligheder, men er dog til at forstå. Blandt de 109 øvrige giver ’Manual for brug af Fuldkornslogo’ umiddelbart mening, og det samme er tilfældet for bekendtgørelsen om dybfrosne fødevarer. Lidt mere langhåret bliver det med forordningen ’Om mikrobiologiske fødevarer’, og man gør nok klogt i at holde tungen lige i munden ved forordningen ’Om fastlæggelse af en liste over andre tilladte sundhedsanprisninger af fødevarer end dem, der henviser til en reduceret risiko for sygdom og til børns udvikling og sundhed’.

Det er ikke så lidt af en jungle Varefaktas fødevarekonsulenter skal slå sig igennem for at sikre, at alle krav er overholdt.

Her er et lille yderligere udpluk fra listen:

Bekendtgørelsen om honning

Bekendtgørelse om kaffe og cikoriesekstrakter

Bekendtgørelse om frugtsaft

Vejledning om genetisk modificerede fødevarer

Bekendtgørelse om handelsnormer for fjerkrækød

Bekendtgørelse om visse former for sukker

Bekendtgørelse om tilsætning af jod til husholdningssalt og salt i brød og almindeligt bagværk mv.

 

2015.04.17

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Name *