Bekymring for grænseoverskridende e-handel

Netsalg er en mærksag for DE, der peger på problemer med for eksempel kopivarer og dealsites.

Lone Rasmussen, markedschef Dansk Erhverv:

1. Bliver forbrugerne efter din opfattelse beskyttet godt nok mod vildledning?

Vi går ind for en effektiv håndhævelse af den eksisterende lovgivning, og vi mener at håndhævelsen i Danmark generelt er meget effektiv. Der er også stor opmærksomhed hos medier, NGO’er m.v. som er med til at oplyse forbrugerne og medvirke til at give beskyttelse.
Vi er mere bekymrede for den handel, der foregår ind over grænsen via netsalg. Det er en mærkesag for at styrke håndhævelsen ved salg over grænserne.

 

2. Er der særlige områder eller har du konkrete eksempler på, hvor der efter din opfattelse bør sættes ekstra ind?

Grænseoverskridende e-handel er et område, der skal større fokus på. Det kan også være dealsites, hvor der annonceres med store prisnedsættelser på produkter, der ikke kan købes nogen andre steder. Desuden er der problemer med kopivarer, hvor forbrugerne bliver vildledt til at tro, de køber en mærkevare, men hvor indholdet er en kopivare. For nogle varegrupper kan det udgøre en risiko for sundhed og sikkerhed for eksempel medicin og kosmetik.