5 years ago

Dansk Supermarked: Varefakta-samarbejde giver os store fordele

Som den første store samarbejdspartner har Dansk Supermarked systematisk fået udarbejdet deklarationer til flere lande hos Varefakta.

Det har givet markante stordriftsfordele og en indledende skepsis er gjort til skamme.

Af Ib Keld Jensen

Dansk Supermarked har strømlinet deklarationer og emballage på private label-varer i de fem lande Netto-kæden opererer. Det ser sket gennem et systematisk samarbejde med Varefakta, som Netto erklærer sig meget tilfredse med.

“Jeg må indrømme, at jeg var lidt tvivlende i starten, da Varefakta på et indledende møde lovede, at de kunne levere på både hastighed og i høj kvalitet. Men i dag må jeg sige, at Varefakta hele vejen igennem har holdt, hvad de har lovet,” siger Lars Kloster, der er international projektchef hos Dansk Supermarked.

Hovedudfordringen ved at operere med private label i fem lande har for Netto først og fremmest været at få tilpasset deklarationer og emballage, så de overholder lokal lovgivning.

“Hidtil har vores indkøbere i de enkelte lande haft ansvaret. Men det er klart, at de ikke er fagspecialister i lovgivning vedrørende mærkning og emballage, ” siger Lars Kloster.

Tidligere var der ingen koordination vedrørende deklareringen i de enkelte lande. Det kunne for eksempel betyde, at en i udgangspunktet identisk flaske ketchup indeholdt mere sukker i Tyskland og mindre salt i Sverige ud fra ønsker hos den lokale indkøber.

Konsekvensen var, at man helt ude i produktionsledet i visse tilfælde skulle operere med fem flasker ketchup, der i oprindeligt var ens, men altså tilpasset lokale ønsker.

Han fortæller, at samarbejdet med Varefakta har givet markante stordriftsfordele.

“Vi oplever meget store stordriftsfordele på flere niveauer. For eksempel skal vi kun operere med en leverandøroprettelse mod tidligere fem, og deklarationsoplysningerne er nu de samme i alle lande. Desuden kan vores leverandører reducere deres varelager betydeligt,” fortæller Lars Kloster.

Netto vil fremover have større fokus på private label, og i den forbindelse har Dansk Supermarked brugt Varefakta som sparringspartner.

“Det gælder for eksempel ved udvikling af en salgs- og marketingtekst, der både lever op til lovgivningen i de enkelte lande og kan være med til at fremme salget,” siger Lars Kloster, der fremhæver at Varefakta også på andre områder har blik for mere end det rent lovgivningsmæssige.

“For eksempel er Varefakta gode til at gøre os opmærksomme på, at et produkt, selvom det lever op til lovens krav, måske ikke indfrier kunderne forventninger. Eksempelvis er brug af parabener ikke nødvendigvis forbudt, men kan alligevel være problematisk i forhold til kunderne, som ser med skepsis på parabener,” siger Lars Kloster.

Han peger på, at kunderne har en forventning om, at en virksomhed som Dansk Supermarked overholder de ’uskrevne’ reglerne.

“Kunderne i hvert fald i Danmark forventer, at vi passer på dem, og at vi leverer en ordentlig kvalitet. Jeg har selv en fortid i Lidl og Aldi, og der har kunderne nok ikke helt den samme forventning, fordi man godt ved, at det er udenlandske produkter.”

Trods tilfredsheden med samarbejdet bruger Netto ikke Varefaktas logo.

“Det skyldes, at det ikke giver mening uden for Danmark, af samme grund bruger vi heller ikke Svanemærket og andre tilsvarende mærker,” siger Lars Kloster

I alt kommer Netto med 287 nye private label varer i de fem lande, hvoraf cirka 30 ligger ude i butikkerne allerede nu, og yderligere 130-140 varer kommer til inden sommerferien. Dertil kommer 50 spotvarer.

 

Modtager du vores nyhedsbrev?