Ny formand: Varefakta er en international virksomhed

Annette Kreiner ser store perspektiver i deklarering både indenfor og  på tværs af landegrænserne. Som tidligere koncerndirektør – både inden for detail og food service – ser hun mange argumenter for virksomhederne til at outsource mærkningsopgaven.

Af Ib Keld Jensen, journalist

Lovgivningen på mærkningsområdet er i konstant udvikling, og det er uhyre krævende at holde sig ajour. Derfor er det oplagt at lægge opgaven ud til en virksomhed, der ikke beskæftiger sig med andet og er eksperter på området.

Sådan lyder det, der kunne være en programerklæring fra Varefaktas nye formand, Annette Kreiner.

Men selvom formanden er ny, så er synspunktet det ikke. Annette Kreiner mente præcis det samme, da hun i en lang årrække var koncerndirektør i Dagrofa og konsekvent lagde mærkningsopgaverne hos Varefakta.

“Som tidligere indkøber oplevede jeg jo ofte, hvordan der godt kunne mangle nogle gram i forhold til det deklarerede, eller at rullen med stanniol ikke talte så mange meter som lovet. I den situation var jeg meget glad for, at vores private label blev kontrolleret, for vi var jo direkte ansvarlige over for forbrugerne,” siger Annette Kreiner.

Læg opgaven hos specialisterne

Den nye formand er meget optimistisk på Varefaktas vegne.

I praksis har vi rigtig mange muligheder for at samarbejde. Vi kan samarbejde med samtlige leverandører og importører, og vi kan samarbejde med samtlige grossister. Og det er helt oplagt for dem at outsource deklareringsopgaven til en virksomhed, der holder sig ajour med den seneste lovgivning på området,” mener Annette Kreiner, der peger på, at mange virksomheder kun i perioder deklarerer nye produkter til deres private label, hvorefter der kan gå en rum tid, før de næste gang får brug for deres specialviden.

“Derfor er det meget bedre, at hver virksomhed lægger opgaven ud i stedet for at bruge pengene på en intern afdeling, som får vanskeligt med helt at kommer på omgangshøjde med folk, der beskæftiger sig med området hver dag. Det gør det også meget nemmere at håndtere både spidsbelastning og mere stille perioder”

Varefakta med internationalt udsyn

I den forbindelse ser Annette Kreiner Varefaktas udvikling i retning mod en langt mere internationalt orienteret virksomhed, som en ekstra grund til at outsource, fordi det kræver stor indsigt også at have overblik i lovgivningen uden for Danmarks grænser.

Varefakta har indledt et internationalt samarbejde, der gør det muligt at udarbejde deklarationer efter lovens krav i stort set alle europæiske lande, samt en række lande uden for Europa.

Det betyder, at Varefakta i dag leverer alle private label deklarationer i etablerede samarbejder med Netto International og Rema 1000 i Norge foruden Rema 1000 i Danmark samt en række mere ad hoc-prægede udenlandske deklarationer.

“Det forpligter naturligvis også, for det kræver, at Varefakta hele tiden holder sig ajour.”

Annette Kreiner glæder sig over det nyligt etablerede samarbejde med Fødevarestyrelsen, der officielt har erklæret, at varer med Varefakta fritages for kontrol.

“Jeg synes, aftalen er et fantastisk godt eksempel på, hvordan man kan effektivisere en vigtig indsats med et godt samarbejde. For det giver jo ikke mening, at Fødevarestyrelsen skal bruge ressourcer på at kontrollere deklarationer, som Varefakta allerede har kontrolleret, og som alle ved lever op til de højeste standarder. På den måde brugere man færrest mulige ressourcer på at opnå det samme resultat.”

Unge bevidste forbrugere viser behovet

Den ny formand mener, at forbrugerne i stadig højere grad kommer til at efterspørge Varefakta.

“Det bliver mere og mere aktuelt, at forbrugerne ønsker en detaljeret og korrekt mærkning. Vi har nogle meget bevidste unge forbrugere, som ikke putter hvad som helst i munden, og som især ikke putter hvad som helst i munden på deres børn. “Hun mener noget tilsvarende gør sig gældende inden for non food, hvor efterspørgslen efter kontrollerede og sikre børneprodukter vil stige.

Tre-mands bestyrelse

I Varefaktas bestyrelse sidder foruden Annette Kreiner også den tidligere direktør i Forbrugerrådet   og nuværende direktør i Børns Vilkår, Rasmus Kjeldahl samt strategisk direktør i HB consulting, Heidi Boye.

Annette Kreiner vurderer, at der er tale om et stærkt formandskab, og at bestyrelsen har nogle kompetencer, som supplerer hinanden med ekspertise inden for dagligvarebranchen, grossistledet, forbrugerperspektivet, den offentlige sektor, kommunikation og markedsudvikling.

“Og så selvfølgelig godt suppleret af Varefaktas direktør Helga Møller. Samtidig har jeg konstateret, at Varefakta er begunstiget af nogle ualmindeligt dygtige og dedikerede medarbejdere, hvilket giver yderligere grobund for optimisme,” siger Annette Kreiner.  Først om et halvt års tid vil jeg sammen med den øvrige bestyrelse vurdere, om der er behov for yderligere bestyrelseskompetencer.