Samarbejde med Fødevarestyrelsen øger interessen

Af Ib Keld Jensen, journalist

Vi oplever en øget interesse for at få kontrollerede deklarationer efter, at det er offentliggjort, at vi har indledt et samarbejde med Fødevarestyrelsen, beretter Varefaktas direktør, Helga Møller.

Tilbage i februar blev det offentliggjort, at Varefaktas kunder styrer uden om Fødevarestyrelsens kontrol af mærkning, når Varefaktas trekantede logo er at finde på emballagen. En stor dag for Varefakta og for vores kunder, sagde direktør Helga Møller ved offentliggørelsen af samarbejdet for et par måneder siden.

Efter offentliggørelsen har det ikke skortet på anerkendende tilkendegivelser i branchen af, at den kontrol Varefakta selv foretager er så effektiv og troværdig, at Fødevarestyrelsen ikke finder, at der er grund til at bruge ressourcerne på at kontrollere Varefakta-mærkede fødevarer.

I praksis betyder det, at Varefaktas kunder reelt har fået Fødevarestyrelsens anerkendelse til at blive fritaget for den ordinære kontrol af mærkning, når der er Varefakta-logo på varen.

Fornyet interesse

”Vi oplever fornyet interesse, og vi har fået henvendelser, som vi anser som meget interessante og seriøse. Om henvendelserne er en direkte konsekvens af samarbejdet, kan jeg ikke sige med sikkerhed men blot konstatere, at der er et tidsmæssigt sammenfald,” siger Helga Møller, der ikke kan nævne navne på nuværende tidspunkt.

Jeg kan ikke sige så meget konkret endnu, men som det ser ud nu, så vil endnu flere danske forbrugere i løbet af året være sikret korrekt, kontrolleret og troværdig information  med Varefakta,” siger Helga Møller.

Al basiskontrol er omfattet

Samarbejdet indebærer, at Fødevarestyrelsen anerkender, at Varefakta uvildigt rådgiver fødevarevirksomheder omkring mærkningsregler og løbende og regelmæssigt kontrollerer, at varerne lever op til disse regler og omfatter al ordinær kontrol.

Varer med Varefakta-logo vil fortsat kunne indgå i Fødevarestyrelsens særlige kontrolkampagner.