5 years ago

Fødevareministeren glæder sig over samarbejdet med Varefakta

For et år siden indledte Fødevarestyrelsen og Varefakta et samarbejde, der fritager varer med Varefakta fra Styrelsens kontrol af mærkningen. Siden er en ny minister i skikkelse af Esben Lunde Larsen kommet til, men også han er glad for ordningen, udtaler han direkte adspurgt af Varefakta. Han ser samtidig et voksende krav om øget forbrugeroplysning.

Af Ib Keld Jensen

Når Fødevarestyrelsens kontrollanter kommer på deres uanmeldte ordinære besøg ude i butikkerne, går de i en stor bue uden om varer, der bærer Varefaktas karakteristiske symbol med øjet i trekanten. Sådan har det været det seneste års tid, efter at Fødevarestyrelsen indgik et samarbejde, der fritager varer med Varefakta for den ordinære kontrol af mærkningen.

Varefakta har haft lejlighed til at stille fødevareminister Esben Lunde Larsen en række spørgsmål, og i den forbindelse giver han udtryk for sin tilfredshed med ordningen.

“Jeg er glad for samarbejdet mellem Varefakta og Fødevarestyrelsen, fordi den kontrol, Varefakta udfører, er med til, at Fødevarestyrelsen bedre kan fokusere deres kontrol,” udtaler han.

Fødevarestyrelsens begrundelse for at indgå aftalen var netop, at man kunne målrette fødevarekontrollen mod de aktiviteter og virksomheder, hvor risikoen for fødevaresikkerheden og behovet for kontrol er størst.

”Samarbejdsaftalen er uhyre vigtig for Varefakta. Vi ser det som en anerkendelse af de bestræbelser, vi i mange år har gjort for at sikre korrekt og troværdig mærkning, og vi gør hver dag alt, vi kan for at leve op til den tillid. Derfor er det også dejligt at vide, at fødevareministeren så utvetydigt bakker op om aftalen. For vores kunder er det rart at have ministerens opbakning til det, de gør,” siger Varefaktas direktør Helga Møller.

Varefakta helt på linje med ministeren

I det hele taget er der stor overensstemmelse mellem fødevareministeren og de synspunkter, Varefakta gennem en årrække har meldt ud. Det gælder for eksempel, når det kommer til mængden af fødevaremærker på markedet, som Varefakta ved flere lejligheder har kritiseret, og som efter ministerens opfattelse kan forvirre forbrugerne.

Mærker kan være et godt og enkelt pejlemærke i købssituationen. De kan hjælpe forbrugeren med at træffe et informeret valg. Men der er allerede mange mærker på de danske supermarkedshylder. Jeg er optaget af, at mærkerne skal være overskuelige og genkendelige for forbrugerne. Hvis vi får alt for mange mærker, kan de virke forvirrende for forbrugerne,” betoner Esben Lunde Larsen.

Dokumentation skal være i orden

Også når det kommer til spørgsmålet om dokumenteret uvildig mærkning, som er et af kendetegnene ved Varefakta, er ministeren klar i mælet:

“Forbrugeren skal altid kunne stole på mærkningen af fødevarer. Det er afgørende, at de konkrete kriterier, der ligger til grund for det enkelte mærke, kan dokumenteres, så forbrugerne kan stole på, at de frivillige ordninger lever op til lovgivningen på området.”

Fødevareministeren lægger vægt på, at forbrugerne skal kunne træffe et fødevarevalg på et sagligt grundlag og ser en fortsat harmonisering af mærkningsreglerne i EU-regi som retningen for udvikling af fremtidens mærkning.

“Forbrugeren skal til enhver tid kunne træffe et informeret valg. Derfor er det vigtigt at sikre, at forbrugeren kan forstå mærkningen. De fremtidige mærkningsregler bør være fleksible nok til, at de kan følge med udviklingen og de voksende krav om øget forbrugeroplysning. Derudover skal vi fortsat arbejde for, at mærkningen bliver ens på tværs af EU.”

Dansk indflydelse i EU

Og ministeren vurderer, at der er gode chancer for at få dansk indflydelse på de beslutninger, EU træffer på mærkningsområdet.

Danmark deltager aktivt i forhandlingerne i Bruxelles. Jeg oplever, at der er gode muligheder for at påvirke. Det så vi blandt andet, da vi fik succes med vores mærkesag om, at næringsdeklaration skal være obligatorisk på færdigpakkede fødevarer,” konstaterer fødevareministeren.

Det glæder Helga Møller, at fødevareministeren har så klare holdninger om mærkning.

”At holdningerne passer med Varefaktas koncept og arbejde, ser jeg naturligvis som et ekstra plus,” siger Helga Møller.