4 years ago

Forbrugerne forstår ikke sundhedsanprisninger

EUs godkendte sundhedsanprisninger er ofte svære at forstå for forbrugerne, viser samarbejdsprojekt. Det tager Varefakta nu konsekvensen af.

Af Ib Keld Jensen

Sundheds- og ernæringsanprisningerne, som er officielt formuleret af EU og gælder i alle EU-lande, kan være problematiske at forstå for forbrugerne. Det står tilbage som en af konklusionerne på et samarbejde mellem blandt andre Dansk Industri, Fødevarestyrelsen og MAPP-centret under Århus Universitet. Konklusionen blev fremlagt på en fødevarekonference for nylig arrangeret af MAPP-centret, hvor også Varefaktas fødevarekonsulenter Isabel Bøgh Kristiansen og Maria Frank deltog.

Der blev på konferencen peget på en mulig løsning i form af såkaldte uspecifikke sundhedsanprisninger.

For det er faktisk tilladt at afvige fra de officielle meget korrekte, men ofte også vanskeligt forståelige formuleringer. I et tænkt eksempel kan man som uspecifik sundhedsanprisning skrive ’Godt for blodtrykket’, så længe man samtidig henfører udsagnet til en specifik og relateret godkendt sundhedsanprisning typisk på samme side af emballagen. En relateret og godkendt sundhedsanprisning kunne være en formulering som denne: ’Et reduceret forbrug af natrium bidrager til at vedligeholde et normalt blodtryk’.

Ikke kun lovens krav

”Hos Varefakta sikrer vi præcis og lovpligtig information, og vi laver mærkning ud fra, hvordan den gennemsnitlige forbruger tænker. Nu har vi fået bekræftet, at mange forbrugere ikke forstår de officielle formuleringer. Derfor vil vi højere grad forholde os kritisk til, om forbrugerne forstår en specifik formulering og ikke kun på, om formuleringen lever op til lovens krav,” siger fødevarekonsulent Maria Frank, Varefakta.

Som udgangspunkt vil fødevarekonsulenterne i højere grad end tidligere gå i dialog med kunderne om, hvordan vanskeligt forståelige anprisninger kan gøres mere forståelige for forbrugerne og samtidig leve op til lovens krav.

Modtager du vores nyhedsbrev?