5 years ago

Mange cykellåse dumper, allerede inden de bliver testet

Op imod halvdelen af de cykellåse Varefakta modtager, bliver mødt af en nedadvendt tommelfinger. Kvaliteten er så ringe, at det ville være spild af penge at gennemføre en egentlig test.

Af Ib Keld Jensen

For nylig fik Varefaktas mangeårige ekspert i cykellåse Jens Kristian Weidlich en hærdet cykellås af asiatisk oprindelse ind ad døren til kontoret i Roskilde. Hærdet er måske så meget sagt, skulle det vise sig. For selvom hærdningen fremgik af emballagen, så var det ingen større udfordring for låseeksperten at bryde låsen op.

“Jeg kunne simpelthen let save den over med vores juniorsav, hvilket burde være umuligt, hvis hærdningen var gennemført efter hensigten,” fortæller Jens Kristian Weidlich.

Hvert år modtager han en halv snes nye låse til en forhåndsvurdering, inden låsen sendes til den ret omfattende og bekostelige laboratorietest, der skal afgøre om låsen kan få Varefakta-godkendelse.

Forhåndsvurdering

Men allerede ved forhåndsvurderingen viser op mod halvdelen af låsene sig at have så ringe styrke, at Weidlichs umiddelbare ekspertvurdering efterlader låsene, og dermed producenter og forhandlere med meget ringe muligheder for at kunne smykke sig med det eftertragtede Varefakta-logo.

“Hvis vi falder over nogle helt oplagte svage punkter allerede ved forhåndsvurderingen, så gør vi opmærksom på det. At sætte et længere testforløb i gang kan blive rigtig dyrt, og der kommer næppe noget ud af det. Vi er her ikke bare for at tjene penge, men for at der skal komme noget ud af det, vi laver,” betoner Jens Kristian Weidlich.

Egentlig test anbefales ikke

Han anslår, at der typisk kommer 8-11 nye låse ind til forhåndsvurdering på et år, og at 3-4 af dem viser sig så problematiske, at en egentlig test ikke kan anbefales.

Næsten alle forsikringsselskaber forlanger, at cyklen er forsynet med en Varefakta-godkendt lås for at udbetale erstatning i forbindelse med tyveri.

Jens Kristian Weidlich vurderer, at langt de fleste fastmonterede cykellåse på markedet herhjemme bærer Varefaktas godkendelse, mens ikke fastmonterede wire- og bøjlelåse oftere er uden godkendelse.

“Ofte vil man formentlig have valgt en godkendt fastmonteret lås og så senere en wire- eller bøjlelås som en ekstra lås til at låse cyklen fast med. Der findes mange godkendte bøjlelåse, men også en del, der ikke er godkendt, blandt andet fordi denne type låse ligesom de ikke-godkendte wirelåse også anvendes i denne sammenhæng som billig ekstra lås.”

Fjernstyrede cykellåse

En ny udvikling kan være på vej inden for markedet for cykellåse, idet Varefakta får flere forespørgsler på mulighederne for godkendelse af apps og softwarestyrede fjernbetjente cykellåse. Men en egentlig godkendelse ligger endnu et stykke ude i fremtiden, vurderer Jens Kristian Weidlich.

“Endnu er det uafklaret, hvad forsikringsselskaberne mener, og vi mangler et kravsæt. Hvis der er flere brugere af en cykel, har man måske lige pludselig 50 elektroniske nøgler ude. Det kan være problematisk,” vurderer Varefaktas låseekspert.

Han nævner også, at der kan gemme sig flere andre ting, der skal tages i betragtning.

For eksempel virker det smart, at cykellåsen låser op, når man nærmer sig med sin fjernbetjening eller mobiltelefon og låser, når man fjerner sig igen.

”Men hvad nu hvis den låser, mens man cykler,” siger han.

”Der er et nyt område, hvor der mangler afklaring og enighed om, hvad der er sikker og hensigtsmæssig funktionalitet,” siger Jens Kristian Weidlich.