5 years ago

Varefakta reformerer stikprøvekontrollen

En risikovurdering fordelt på tre trin ændrer markant en af på Varefaktas kerneydelse: stikprøvekontrollen. Ændringen betyder lavere priser for de fleste kunderne uden at gå på kompromis med kvaliteten.

Af Ib Keld Jensen

En hjørnesten i Varefaktas mærkningsarbejde står foran markant forandring. Som noget helt nyt indfører Varefakta en risikovurdering af hver enkelt fødevare, før stikprøvekontrollen gennemføres.

Varefakta har igennem længere tid arbejdet med et nyt koncept til kontrollen og inddraget erfaringer fra DTU og Varefaktas egen statistik over stikprøvekontrol med henblik på, at stikprøvekontrollen skal være mere risikobaseret, end det hidtil har været tilfældet.

Med det nye koncept vil noget af kontrollen f.eks. kontrolberegning af næringsværdier blive draget ind i deklarationsfasen. Dette sker med baggrund i, at myndighederne i dag accepterer beregnede værdier.

”Stikprøvekontrollen er en kerneydelse i Varefaktas koncept, og formålet med stikprøvekontrollen er at sikre, at der er overensstemmelse mellem vare og deklaration. Varefakta vil gerne kontrollere mindst muligt uden på nogen måde at gå på kompromis med formålet med kontrollen, og det opnår vi med det nye koncept,” siger direktør Helga Møller, Varefakta.

”Ideen med dette nye koncept er at gennemføre nødvendig, men ikke irrelevant kontrol og dermed sikre de lavest mulige omkostninger til stikprøvekontrollen,” tilføjer hun.

Tre risiko-grupper

Fremover deler Varefakta varerne ind i tre grupper: En lav-, en mellem- og en højrisikogruppe. Risikovurderingen sker på baggrund af faktiske oplysninger og erfaringer med næringsindhold.

Alle fødevarekategorier i de forskellige grupper vil blive vurderet med baggrund i konkret viden fra DTU og Varefaktas statistik og ud fra dette besluttes, hvilke parametre der skal analyseres for. For brød vil f.eks. gælde, at det vil blive analyseret for salt. Hertil kommer, at vi ved, at kostfibre er en vigtigt parameter for forbrugerne, hvorfor denne parameter også vil indgå i analysen.

Færdige middagsretter vil typisk blive analyseret for alle næringsværdier, mens nogle produkter bestående af en ingrediens f.eks. nødder fremover vil blive kontrolleret på Varefaktas eget laboratorium, idet det typisk vil være nettovægt og evt. drænet vægt, der kontrolleres.

Kunderne slipper billigere

For Varefaktas kunder er der udsigt til mindre udgifter for stikprøvekontrol.

”Varefakta er af den holdning, at forbrugerne har krav på ærlige og troværdige oplysninger. Derfor er kontrollen fortsat et must for varer med Varefaktas logo. Vi ønsker, at flest mulige varer skal bære Varefaktas logo og give forbrugerne tryghed i deres valg. Men vi må erkende, at omkostningerne ved at bruge Varefakta afholder nogen firmaer fra at gøre det,” siger Helga Møller, der ikke er i tvivl om, at det ny koncept kan gennemføres samtidig med at kvaliteten fastholdes.

”Alene aftalen med Fødevarestyrelsen sikrer at Varefakta hele tiden holdes på rette spor,” tilføjer Helga Møller.