Ansvarlighed

Det er et omdrejningspunkt i Varefakta. Hensigten er, at alt hvad vi foretager os, kommer ud af ansvarlighed. – Både overfor vores medarbejdere og vores kunder og leverandører. Vi arbejder med, at få det helt ind i de inderste lag af vores processer. Hermed kan vi skabe tryghed når du handler!

Varefakta er en tryg og ansvarlig virksomhed at samarbejde med og være ansat i. Vi tager godt vare på os selv, støtter hinanden, understøtter vores kunders forretning og udvikler os i samspil med vores interessenter.

Herunder er tre af de tiltag vi arbejder med lige nu.

1.

// Product information database (pid)

Med udgangspunkt i EU’s  “Corporate Sustainability Reporting Directive” (CSRD) (også kaldet “Bæredygtighedslovgivningen”) har Varefakta igangsat et større digitaliseringsprojekt. CSRD har til formål at forpligte virksomheder i EU til en ensartet og pålidelig rapportering om bæredygtighed. Varefaktas service Product Information Database hjælper vores kunder med at indsamle og organisere informationer om deres produkter. Det er således lettere for vores kunder at finde frem til kritiske informationer om deres produkter, som relaterer sig til direktivet. Disse informationer kan fx være om varens emballagesammensætning og ingrediensernes oprindelse. 

2.

// Forbedret indkøbspolitik

Hos Varefakta ønsker vi at købe ind med omtanke for miljøet. For at synliggøre den måde vi foretager indkøb på – internt såvel som eksternt har vi indført en ny tretrinsstrategi for vores indkøb. Strategien skal være synlig og konsekvent for alle medarbejdere hos Varefakta. På den måde vil vi altid kunne sætte tjek ved, at vi har anvendt mindst muligt CO2 aftryk ved vores indkøb.

KØB IND MED OMTANKE FOR MILJØET. BYT – GENBRUGT – CERTIFICERET.

3.

// UN global Compact

Vi er glade for at kunne meddele, at Varefakta nu er en del af FN´s Global Compact og Global Compact Network Denmark – henholdsvis verdens største initiativ for ansvarlig forretning og Danmarks største netværk for ansvarlige virksomheder.

Vi er utrolig stolte af, at være blevet optaget i dette fornemme selskab, da det er en del af Varefaktas værdigrundlag at fremme etik, ansvarlighed og passe på vores klode. 

Da troværdighed er et afgørende element i Varefaktas arbejde, har vi valgt at tilslutte os UN Global Compact, fordi organisationen er forankret i FN. Ud over at Varefakta som organisation følger UN Global Compacts 10 principper, vil vi gerne have redskaber og indsigt til endnu bedre, at kunne understøtte vores kunder i at drive deres forretning i en ansvarlig retning.

Varefaktas klimakompas

Varefakta har udarbejdet er klimakompas baseret på data fra år 2021 for at gøre det nemt for os at opgøre og dokumentere vores klimaaftryk over for omverdenen. Værktøjerne til at udarbejde Klimakompasset er lavet af Erhvervsstyrelsen i samarbejde med Energistyrelsen.

Arbejdet med klimadata og deciderede mål for reduktionen af CO2 er nyt territorium for Varefakta, men efterspørgslen på klimadata er stigende, hvorfor vi også gerne vil synliggøre vores data.

Klimakompasset har hjulpet os med at beregne vores CO2-aftryk og danne os et overblik over, hvordan forskellige aktiviteter belaster klimaet og dermed skabe større transparens og bevidsthed om, hvor Varefakta står i den grønne omstilling. Klimakompasset har bl.a. hjulpet os til at beregne den direkte CO2-udledning, som kommer fra vores egne aktiviteter, fx transport og energiforbrug, den indirekte CO2-udledning, som finder sted hos underleverandører og kunder samt til at identificere effekten af forskellige CO2-reducerende tiltag.

Varefaktas CO2e-udledning i ton (scope 1+2+3 og udenfor scopes) fordelt på hovedkategorier

Figuren opsummerer Varefaktas beregnede beregnede CO2e-udledning for år 2021. Figuren angiver virksomhedens absolutte CO2e-udledning i ton CO2e-ækvivalenter fordelt på hovedkategorierne Energi og processer, Primære og sekundære indkøb, Transport samt Affald og genbrug.

Varefaktas nøgletal

Tabellen viser beregninger af nøgletal for hhv. antal ansatte i Varefakta, omsætning og areal.

Verdensmål for bæredygtig udvikling

FN’s Verdensmål for bæredygtig udvikling består af 17 konkrete mål og 169 delmål, som forpligter alle FN’s medlemslande til helt at afskaffe fattigdom og sult i verden, reducere uligheder, sikre god uddannelse og bedre sundhed til alle, anstændige jobs og mere bæredygtig økonomisk vækst. Verdensmålene fokuserer ligeledes på at fremme fred og sikkerhed og stærke institutioner, og på at styrke internationale partnerskaber.

Varefakta er en lille virksomhed, hvor vi ikke selv laver det store klimaaftryk. Men trods det, prøver vi hver dag på at gøre en lille forskel. Det igennem vores egen adfærd, men også ved at bidrage til, at vores kunder kan styrke deres indsatser i arbejdet med Verdensmålene, og at forbrugeren får anvendelig og konkret oplysning omkring Verdensmålene. 

Igennem vores daglige mærkningsarbejde og samarbejde med kunder og partnere har vi berøring med mange af FN’s Verdensmål. Vi har stor sympati for dem alle, men vi er også bevidste om, at vi ikke kan arbejde ambitiøst med alle 17 mål. For at sikre seriøsiteten i vores arbejde, har vi derfor udvalgt fem
Verdensmål som vi altid arbejder målrettet med både internt og eksternt.

Vi støtter FN´s 3. bæredygtige mål
“Sundhed og trivsel”

Vi støtter FN´s 4. bæredygtige mål
“Kvalitetsuddannelse”

Vi støtter FN´s 12. bæredygtige mål
“Ansvarligt forbrug og produktion”

Vi støtter FN´s 13. bæredygtige mål
“Klimaindsats”

Vi støtter FN´s 17. bæredygtige mål
“Partnerskab for handling”

UN Global Compact

Vi er glade for at kunne meddele, at Varefakta nu er en del af FN’s Global Compact og Global Compact Network Denmark – henholdsvis verdens største initiativ for ansvarlig forretning og Danmarks største netværk for ansvarlige virksomheder. Vi ser frem til at bidrage til netværkets arbejde og være med til at løfte niveauet for ansvarlighed og bæredygtighed i dansk erhvervsliv.

Gennem tilslutningen forpligter Varefakta sig til at arbejde med Global Compacts Ti Principper inden for menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og antikorruption samt med de 17 verdensmål.