Barnevognssele – test

BARNEVOGNSSELE

BARNEVOGNSSELE TEST MED VAREFAKTA

VAREFAKTAS BARNEVOGNSSELE TEST SKABER EKSTRA TRYGHED FOR BÅDE FORÆLDRE TIL SMÅ BØRN OG PRODUCENTER AF BARNEVOGNSSELER

Varefaktas konsulenter har i samarbejde med andre eksperter og fagfolk udarbejdet en række Varefakta krav, for at vi kan give dit barns barnevognssele stemplet som sikker og praktisk i brug. En barnevognssele test kan være livsvigtig for dit barns sikkerhed. Derfor kvalitetssikrer vi også testen. På den måde sikrer vi forbrugernes tryghed og ikke mindst troværdighed gennem Varefaktas mærkning. Vi opfylder altid lovgivningens anvisninger og sikkerhedskrav, som der løbende stilles.

Sundhedsstyrelsen anbefaler, at der i dagtilbud benyttes barnevognsseler, der er kontrolleret af Varefakta. Dette nævnes blandt andet i Sundhedsstyrelsens rådgivningsnotat, der indeholder følgende krav: ”Soveselen skal opfylde den europæiske sikkerhedsstandard EN 13210:2004 og være godkendt af Dansk Varefakta Nævn, dvs. mærket VAREFAKTA.”
Anbefalingen uddybes yderligere i Børne- og Socialministeriets ”Vejledning om dagtilbud m.v.” (nr. 9109 af 27/02/2015), der beskriver reglerne om dagtilbud til børn indtil skolealderen: ”Det anbefales, at anvendelse af barneseler (soveseler) i dagtilbud i videst muligst omfang undgås. Hvor en anvendelse af barneseler undtagelsesvis findes nødvendig, bør der alene benyttes seler godkendt af Dansk Varefakta. Der henvises til Sundhedsstyrelsens rådgivningsnotat »Anvendelse af soveseler i dagtilbud til børn«, 2013, som findes i en elektronisk udgave på Sundhedsstyrelsens hjemmeside på www.sst.dk”

VAREFAKTAS KRAV TIL SELERNE I EN BARNEVOGNSSELE TEST

  • at spænderne ikke kan springe op og er konstrueret, så barnet ikke kan åbne dem selv.
  • at holdbarhed af syninger og hæftninger er i orden efter brug og mange ganges vask.
  • at stropperne ikke kan glide i spænderne.
  • at eventuelle metaldele ikke afgiver mere nikkel end tilladt for f.eks. smykker, knapper og briller, selv om de ikke er i direkte kontakt med huden.
  • for indhold af ftalater og azofarvestoffer.
  • selens pasform og brugsvenlighed. Denne suppleres af en praktisk barnevognssele test i en børneinstitution når selen er sikkerhedsgodkendt fra Varefaktas side.
Barnevognssele test - Spacer Lux

Varefakta deklarationen er en frivillig varedeklaration, så producenter og importører bestemmer selv, om de vil deklarere varerne med Varefakta. Derfor er der også barneseler i handlen uden Varefakta. 

Der findes forskellige typer barneseler med Varefakta på markedet, men alle selerne skal opfylde de samme krav gennem en barnevognssele test.

OVERSIGT OVER BARNEVOGNSSELE MED VAREFAKTA-LOGO

BABY DAN A/S
Niels Bohrs Vej 14
8670 Låsby

Tlf. + 45 86 95 11 55

DAN 3 SELEN

LUXSELEN

BABY TROLD ApS
Korinthvej 11-13
9200 Ålborg SV

Tlf. + 45 96 30 08 88

BABY TROLD SOFT FLEX

BABY TROLD SELEN

BABY TROLD TRILLE SELEN

ODDER BARNEVOGNSFABRIK A/S
Ballevej 7
8300 Odder

Tlf. + 45 86 54 11 00

ODDER BARNEVOGNSSELE

Tønnesen A/S
Frydenbergsvej 13
3660 Stenløse

Tlf. + 45 47 12 54 54

SNUP-LET 2

Red. 2018.09.19.